Wat zijn arbeidsvoorwaarden?

Arbeidsvoorwaarden zijn een integraal onderdeel van een arbeidsovereenkomst. De arbeidsvoorwaarden regelen de afspraken die werknemer en werkgever maken met betrekking tot de te verrichten arbeid en de te ontvangen tegenprestatie. Naast de individuele arbeidsovereenkomst bestaat er ook de collectieve arbeidsovereenkomst (cao). In de cao wordt namens werknemers en werkgevers afgesproken welke arbeidsvoorwaarden er gelden binnen een bepaald bedrijf of bepaalde bedrijfstak.

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Zaken waarover (bijna) altijd afspraken gemaakt moeten worden, noemen we de primaire arbeidsvoorwaarden. Denk hier aan afspraken omtrent het aantal uur dat u gaat werken en het loon wat u daarvoor zal ontvangen. Ook de werktijden en vakantiedagen vallen binnen de primaire arbeidsvoorwaarden. Bovenop de primaire arbeidsvoorwaarden kunnen de werknemer en werkgever secundaire arbeidsvoorwaarden afspreken. Over deze voorwaarden zal een werknemer doorgaans moeten onderhandelen.

Als men geen afspraken maakt over de secundaire voorwaarden dan gelden deze in principe niet. Er is geen wettelijke regeling waar de werknemer op kan terugvallen. Denk bij de secundaire voorwaarden aan verlofdagen, pensioenregelingen, overwerktoeslag, reiskostenvergoeding en thuiswerken. De secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen zeer verschillend zijn tussen werknemers. Met name als het over een auto of telefoon van de zaak gaat of thuiswerken. De functie die de werknemer zal vervullen, bepaalt meestal met welke secundaire arbeidsvoorwaarden een werkgever zal instemmen. Toch kunnen andere factoren zoals onderhandeltechnieken en specifieke werkervaring van de werknemer een rol spelen.