Wat is WFT?

Wft staat voor Wet op het financieel toezicht. Deze regelt het toezicht op financiële instellingen in Nederland.