Wat is SCADA?

Als afkorting staat SCADA voor Supervisory Control And Data Acquisition Software. In het dagelijkse leven komen we SCADA tegen in de kern van vele moderne industrieën, en wel als industrieel automatiseringscontrole systeem. Omdat SCADA geschikt is voor zowel simpele configuraties als grote complexe projecties, kan het als systeem gebruikt worden door zowel particulieren als bedrijven.

De vele toepassingen van SCADA

Waar je tegenwoordig ook maar kijkt, op de achtergrond is er altijd wel een soort van SCADA-systeem aan het werk. Supermarkten, raffinaderijen, afvalwaterzuiveringsinstallaties, huishoudens…overal worden er meet-en regelsignalen van verschillende machines in grote industriële systemen verzameld, doorgestuurd, verwerkt en gevisualiseerd. Anders gezegd: SCADA-systemen implementeren meerdere software- en hardware-elementen die toestaan dat industriële organisaties:

  • In staat zijn data te monitoren, verzamelen en verwerken
  • Industriële processen (zowel lokaal als extern) kunnen besturen
  • Apparaten/machines kunnen bedienen en controleren via een HMI (Human-Machine Interface)
  • Data en gebeurtenissen kunnen opnemen in een logbestand

Carrièremogelijkheden in de industriële automatisering

Voor mensen met een achtergrond in bijvoorbeeld Elektrotechniek of Technische Informatica is SCADA dagelijkse kost. Hierbij kun je denken aan Project Engineers, Software Engineers, Utility System Engineers, Process Engineers en Projectleiders. In het werkveld van de industriële automatisering/industriële software wordt SCADA namelijk continu ingezet als optimalisatietool. Na een foutmelding van het SCADA-systeem kan de operator de productie stopzetten en via een HMI de oorzaak van het probleem achterhalen. Op deze manier kunnen fouten in een batch of product snel worden opgespoord en verholpen, waardoor verder verlies van tijd en kosten kan worden voorkomen.