Wat is Lean Six Sigma?

Lean is een managementfilosofie. Lean management heeft als voornaamste doel het vergroten van customer value door het tegengaan van waste in het productieproces. Enkele voorbeelden van waste zijn: transport, voorraad, beweging, wachttijd en overproductie. Een ander kenmerk van Lean is Continuous Improvement dit betekent dat er binnen een Lean organisatie constant wordt gezocht naar manieren om customer value te vergroten en waste tegen te gaan. Het behalen van een lean belt is een manier om kennis over de lean filosofie op te doen. Lean belts zijn er in verschillende kleuren en lopen van geel (basiskennis) tot het hoogst haalbare niveau: zwart.