Wat is KYS?

Know your supplier (KYS) is een onderdeel van compliance. Het zijn richtlijnen om leveranciers te beoordelen op belangrijke risico- en nalevingsparameters.