Wat is ITIL?

Structuur is in elk vakgebied belangrijk. Ook in IT. ITIL is een van de instrumenten om IT-organisaties op dit vlak te ondersteunen

Wat is ITIL? Alles wat je over ITIL moet weten - Brunel

Wat is ITIL en wat doet het precies?

De letterlijke betekenis van ITIL is Information Technology Infrastructure Library

ITIL is een publicatie van best practises op het gebied van informatietechnologie beheer. Met andere woorden zijn het richtlijnen die aangeven hoe een IT dienstverlener het best kan garanderen dat haar klanten de producten en diensten krijgen die zij verlangen.

Het is te vergelijken met het inrichten van een bakkerij. Met alleen een goede bakker ben je er niet. Je hebt personeel nodig, logistiek, inkoop, een goede locatie, uitstraling en nog veel meer. Met ITIL heb je een set van richtlijnen om de basisvoorwaarden in te richten voor de realisatie van jouw bakkerij.

Structuur is in elk vakgebied belangrijk. Zo ook bij IT diensten. ITIL® is een van de instrumenten om IT-organisaties te ondersteunen bij het vormgeven en inrichten van een betere dienstverlening.

Laatste ontwikkelingen: ITIL 4

De theorie achter ITIL wordt constant geëvalueerd en aangepast voor betere oplossingen. Zo worden nieuwe technieken toegevoegd en oude weggehaald. Sinds februari 2019 is ITIL 4 de nieuwe standaard.

ITIL 4 geeft de bestaande ITSM practices nieuwe betekenis en plaatst ze in een bredere context van customer experience, value streams en digital transformations. Ook brengt het nieuwe manieren van werken in zoals Lean, Agile en DevOps.

De procesmodellen van ITIL v3 zijn er vooral op gericht om zoveel mogelijk controle te houden over het werk. Hoe voorspelbaarder het proces, hoe beter - los van wie het uitvoert. ITIL 4 richt zich minder op wat je precies moet doen, maar op waarom je een dienst levert - om waarde te leveren voor je klanten. Deze versie geeft je met 7 guiding principles advies over hoe je dat het best kunt doen.

ITIL-certificaten

Om ITIL 4 uit te kunnen voeren, moet je ITIL 4 gecertificeerd zijn. De certificeringen voor ITIL 4 wijken af van die van ITIL v3 - dus zal je de trainingen opnieuw moeten volgen.

ITIL 4 kent vier certificaten:

  1. ITIL Foundation
  2. ITIL Managing Professional
  3. ITIL Strategic Leader

Waarom ITIL toepassen?

Het doel van ITIL is om organisaties en professionals te voorzien van uitgebreide richtlijnen voor het beheer van informatietechnologie. Dat beheer wordt steeds complexer. Met gebruik van ITIL ontstaat structuur in complexe systemen en applicaties. Zo’n toepassing brengt voor- en nadelen met zich mee. IT service management helpt IT-organisaties om zich ook te focussen op de bedrijfsproblemen. In plaats van enkel te kijken naar de IT-problemen.

Voordelen ITIL

Gebruikmaken van ITIL heeft een groot aantal voordelen. De grootste voordelen zijn kostenbesparing en kwaliteit verkrijgen. Maar ITIL helpt bedrijven ook om risico’s te managen, de klantrelatie te verbeteren, een kosteneffectieve werkwijze in te stellen en een stabiele IT-omgeving te creëren die ruimte biedt voor groei en verbetering. 

Nadelen ITIL

Natuurlijk zijn er ook een aantal nadelen aan ITIL. Als je de richtlijnen te letterlijk neemt, wordt ITIL een papieren monster die een organisatie volledig plat kan leggen, inclusief de motivatie van medewerkers. ITIL dient daarom pragmatisch te worden toegepast. 
Het kan ook voorkomen dat organisaties grote investeringen doen in tools die ITIL compliant zouden zijn. Deze tools blijken vervolgens helemaal niet aan te sluiten bij de rest van de tools die de organisatie heeft.

Best practices voor een succesvolle implementatie

Om je IT-dienstverlening te verbeteren kun je de onderdelen van ITIL toepassen die jouw organisatie helpen. Houd daarbij de volgende zes richtlijnen in gedachten.

  1. ITIL is een theorie, niet een doel op zich. Deze richtlijnen zijn een middel om je doel te bereiken.
  2. Pak een concreet probleem wat zich afspeelt op het werk en pas daarbij de ITIL-processen toe. Ga dus niet zomaar uit van de theorieën.
  3. Geef je medewerkers de kennis die ze nodig hebben. Laat ze trainingen volgen als ze dat willen.
  4. Wees niet bang om te kiezen. Welke processen heb je nodig? En nog belangrijker: in welke volgorde wil je ze gebruiken?
  5. In sommige organisaties kunnen standaard workflows voor melding- en wijzigingsbeheer nog verbeterd worden. Soms is het beter om je eerst op deze zaken te concentreren dan het overhaast implementeren van ITIL.
  6. Lage prioriteiten duiden niet op een onbelangrijk proces. Sommige processen hebben een lagere prioriteit, maar dit betekent niet dat het niet belangrijk is om ze te hebben. Hierbij speelt de volwassenheid van je organisatie een grote rol. Er is bij veel organisaties nog ruimte voor verbetering in Change Management.

ITIL-vacatures

ITIL is vandaag de dag een harde eis in veel IT-vacatures. Zoek of heb jij een functie in de IT-branche, dan is er een mogelijkheid dat ook jij een ITIL certificering nodig hebt. Bekijk onze vacatures waarbij ITIL van belang is.

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited

Bekijk de vacatures waarin je werkt met ITIL