Wat is het verschil tussen IT en ICT?

IT en ICT zijn twee termen die vaak door elkaar worden gehaald. IT staat voor Information Technology en ICT staat voor Informatie- en Communicatietechnologie. De termen zijn nauw verwant, maar ze betekenen niet hetzelfde. Onder IT verstaat men het volledige domein dat de hardware, software, randapparatuur en netwerken omvat. ICT verwijst naar het digitale apparatuur of diensten die gericht zijn op communicatie, bijvoorbeeld computers, telefonie, printers etc. IT is een overkoepelende term, dus ICT is een onderdeel van IT.