Wat is het verschil tussen IT en ICT?

IT staat voor Information Technology en ICT staat voor Informatie- en Communicatietechnologie. De termen zijn nauw verwant, maar ze betekenen niet hetzelfde. Onder IT verstaat men het volledige domein dat de hardware, software, randapparatuur en netwerken omvat. ICT verwijst naar digitale apparatuur of diensten die gericht zijn op communicatie, bijvoorbeeld computers, telefonie, printers en zo verder. IT is een overkoepelende term, dus ICT is een onderdeel van IT.

Wat is IT? 

IT verwijst naar een hele branche die computers, netwerken, software en andere apparatuur gebruikt om informatie te beheren. Over het algemeen zijn IT-afdelingen verantwoordelijk voor het opslaan, verwerken, ophalen en beschermen van digitale informatie van het bedrijf. Om deze taken te vervullen, zijn ze uitgerust met computers, DBMS, servers en beveiligingsmechanismen enzovoort. Professionals die op IT-afdelingen werken, variëren van Systeembeheerders, Databasebeheerders tot Programmeurs, Netwerkingenieurs en IT-Managers. Bij het uitvoeren van een bedrijf faciliteert IT het bedrijf door vier sets kernservices aan te bieden. Deze kernservices bieden informatie, bieden tools om de productiviteit te verbeteren, automatisering van bedrijfsprocessen en middelen om contact te leggen met klanten. IT is een essentieel onderdeel geworden van de bedrijfsvoering en heeft wereldwijd veel werkgelegenheid gecreëerd. Kennis van IT is essentieel geworden om te slagen op de werkplek. Doorgaans zijn IT-professionals verantwoordelijk voor een reeks taken, van eenvoudige taken zoals het installeren van software tot complexe taken zoals het ontwerpen en bouwen van netwerken en het beheren van databases.

Wat is ICT?

IT verwijst naar de hele industrie die computers, netwerken, software en andere apparatuur gebruikt om informatie te beheren, terwijl ICT kan worden gezien als een integratie van IT met tv, audio-/ videoverwerking en transmissie en telefonie. ICT kan daarom worden gezien als een uitgebreid synoniem voor IT. De term ICT wordt veel gebruikt in het onderwijs, terwijl IT een term is die veel wordt gebruikt in de industrie. Daarnaast wordt ICT de laatste tijd ook gebruikt om te verwijzen naar de integratie van telefoon- en audiovisuele netwerken met computernetwerken. Eenvoudig gezegd kan ICT worden gezien als de integratie van informatietechnologie met communicatietechnologie. Klik hier Voor een uitgebreidere toelichting op het begrip ICT. Benieuwd naar de mogelijkheden bij Brunel? Klik hier voor de huidige  IT gerelateerde vacatures en hier voor de ICT gerelateerde vacatures