Wat is een SWOT?

Een SWOT-analyse is een bedrijfskundig model en wordt gebruikt om een marketingstrategie te bepalen. SWOT is een Engelse afkorting voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. De S en de W zijn beïnvloed door interne factoren, dus vanuit het bedrijf zelf. De O en de T worden beïnvloed door externe factoren, dus van buitenaf bijvoorbeeld politieke beslissingen.

In het groene vak 'Strengths' worden de antwoorden op de volgende vragen geplaatst: Waar zijn we goed in? Wat loopt er goed?

In het rode vak de zwaktes ‘Weaknesses’: Waar zijn we niet goed in? Wat werkt niet? Wat kan er beter? Waar zitten onze zwakke plekken als team?

Geel geeft de kansen ‘Opportunities’ weer: Welke kansen zien wij op het gebied van externe ontwikkelingen?

De bedreigingen ‘Threats’ in het blauwe vak geven antwoord op: Welke bedreigingen zien we voor ons in de ontwikkelingen in de markt/politiek? Zijn er wijzigingen in onze omgeving die, als we nietsdoen, kunnen leiden tot een serieuze bedreiging voor ons?

Wanneer er antwoord is gegeven op deze vragen kan er door het bedrijf de beste strategie bepaald worden.