Wat is een master vendor?

De master vendor wordt hoofdaannemer van alle vragen die je normaal bij verschillende uitzendbureaus uitzet.