Wat is een Employer Branding Specialist?

Om de meerwaarde van een goede Employer Branding Specialist goed te kunnen omschrijven, is het handig om eerst te kijken naar wat er onder Employer Branding wordt verstaan. Employer Branding kun je onder andere zien als de manier waarop een bedrijf of organisatie invulling geeft aan de wijze waarop de beste werknemers worden aangetrokken en behouden. Daarnaast speelt mee hoe het bedrijf te boek staat bij klanten, opdrachtgevers en werknemers. Employer Branding heeft dus alles te maken met reputatie, ofwel imago. Cruciaal hierbij is dat de EVP (Employer Value Proposition) , zoals die is opgesteld door het bedrijf, ook op die manier wordt uitgedragen. De Employer Specialist speelt een belangrijke rol in de communicatie naar alle (interne én externe) stakeholders.

De voordelen van een sterk werkgeversmerk

Een goede reputatie, een positief imago, ofwel een sterk werkgeversmerk, zorgt voor een positieve publieke en algemene opinie over het bedrijf. Hierdoor wordt het voor potentiële werknemers aantrekkelijker om bij het bedrijf te gaan werken en kunnen ze makkelijker bepalen of er een cultural fit is; dus of de bedrijfscultuur hen aanspreekt en of zij bij het bedrijf passen. Daarnaast zullen ook klanten en opdrachtgevers sneller over de streep worden getrokken als het gaat om een samenwerking met een bedrijf dat een sterk employer brand heeft.

Het belang van Employer Branding

Naast het aantrekken van nieuwe klanten, opdrachtgevers en medewerkers zorgt een sterk werkgeversmerk er ook voor dat huidige werknemers langer bij de organisatie blijven werken en dat de publieke opinie over het bedrijf nog positiever wordt. Een Employer Branding Specialist kan een goed Employer Brand naar een hoger level tillen, maar kan er ook voor zorgen dat een bedrijf met een minder goed Employer Brand weer op een positieve manier gezien wordt. De Employer Branding Specialist onderzoekt bijvoorbeeld het aantal sollicitaties op een bepaalde functie, de kwaliteit daarvan, het aantal volgers op Social Media, de naamsbekend van het bedrijf, de perceptie van het imago van het bedrijf, et cetera. Aan de hand van diverse onderzoeksresultaten zal de Employer Brand Specialist een strategie en een plan opstellen om de merkidentiteit van het bedrijf op het gewenste niveau te krijgen.