Wat is een detacheringsbureau?

Een detacheringsbureau is een organisatie die mensen in dienst neemt om deze tegen een vergoeding tijdelijk bij een ander bedrijf te plaatsen. Als je wordt gedetacheerd dan is de detacheringsorganisatie jouw werkgever, met hen heb je dus een contract. De duur van het contract is vaak voor langere termijn. Bij Brunel krijg je bijvoorbeeld vaak direct een jaarcontract, waarbij je ook een opzegtermijn hebt. Dit resulteert in veel gevallen tot een nauwe relatie met het detacheringsbureau, waarbij er wordt geïnvesteerd in opleiding, training en loopbaanadvies. 

Wat is een detacheringsovereekomst? 

Bij een detacheringsovereenkomst zijn er drie partijen aanwezig. De opdrachtnemer (detacheringsbureau), de opdrachtgever en de medewerker. De opdrachtgever gaat naar een detacheringsbureau toe wanneer er medewerkers nodig zijn voor een opdracht. Het is dus een soort uitbesteding van HR. Het detacheringsbureau zoekt dan passende medewerkers voor deze opdrachten. De medewerker is in dienst van het detacheringbureau en wordt dan dus ook uitbetaald door deze partij.