Wat is een detacheringsbureau?

Een detacheringsbureau is een organisatie die mensen in dienst neemt om deze tegen een vergoeding tijdelijk bij een ander bedrijf te plaatsen. Als je wordt gedetacheerd dan is de detacheringsorganisatie jouw werkgever, met hen heb je dus een contract. De duur van het contract is vaak voor langere termijn. Bij Brunel krijg je bijvoorbeeld vaak direct een jaarcontract, waarbij je ook een opzegtermijn hebt. Dit resulteert in veel gevallen tot een nauwe relatie met het detacheringsbureau, waarbij er wordt geïnvesteerd in opleiding, training en loopbaanadvies. 

Wat is het voordeel van detacheren voor de werknemer?

De duur van een detacheringscontract is vaak voor langere termijn. Bij Brunel krijg je bijvoorbeeld  meestal direct een jaarcontract, waarbij je ook een opzegtermijn hebt. Dit resulteert in veel gevallen tot een nauwe relatie met het detacheringsbureau, waarbij er wordt geïnvesteerd in opleiding, training en loopbaanadvies. 

En wat is het voordeel voor de werkgever?

Voor werkgevers zijn er meerdere voordelen van samenwerken met een detacheringsbureau. De belangrijkste redenen zijn:

  1. Zekerheid: de bedrijfsrisico’s worden uitbesteed
  2. Gemak: de werving van specialisten hoeft niet zelf gedaan te worden
  3. Flexibiliteit: via het detacheringsbureau kan snel worden op- of afgeschaald.

Door deze voordelen is detachering voor veel bedrijven een slimme manier om tijdelijke, flexibele specialisten in te huren.

Wat is een detacheringsovereenkomst? 

Bij een detacheringsovereenkomst zijn er drie partijen aanwezig. De opdrachtnemer (detacheringsbureau), de opdrachtgever en de medewerker. De opdrachtgever gaat naar een detacheringsbureau toe wanneer er medewerkers nodig zijn voor een opdracht. De detacheerder zoekt dan passende medewerkers voor deze opdrachten. De medewerker is in dienst van het detacheringbureau en wordt dan dus ook uitbetaald door deze partij.

Wil je weten wat het verschil is tussen werken via een uitzendbureau en een detacheringsbureau? Lees dan ons artikel: het verschil tussen uitzenden en detacheren