Wat is detachering?

Detachering is het uitlenen van werknemers aan een ander bedrijf. Daarbij is de werknemer die gedetacheerd wordt in dienst van het detacheringsbureau.