Wat is cloud computing?

Cloud computing is, zoals de naam al impliceert, een manier om verschillende computerservices beschikbaar te stellen via de ‘cloud’. Met de cloud wordt hier een netwerk zoals het internet bedoeld. Via dit netwerk worden computerservices – zoals rekenkracht, gegevens en software – overgedragen van een database naar de klant. Zowel grote bedrijven als kleine startups hebben veelal baat bij het gebruik van cloud computing; Wanneer de behoefte aan meer services vanuit een bedrijf groeit, is dit via cloud computing een kwestie van nieuwe afspraken maken met de leverancier van de services. Hiernaast wordt vaak alleen betaald voor de services die gebruikt worden door de klant, wat ervoor zorgt dat kosten kunnen worden geminimaliseerd. Deze voordelen maken het voor veel bedrijven, vergeleken met her aanleggen van een eigen lokale database, aantrekkelijker om cloud computing te gebruiken voor hun digitale behoeftes.