Wat is 8D?

8D in een methode voor probleemoplossing. De methode bestaat uit 8 stappen of disciplines (de 8D’s). Na het treffen van de voorbereidingen en het maken van een plan is de eerste stap het vormen van een team. De verschillende teamleden bieden elk hun eigen kennis en eigen perspectief op het probleem. De tweede stap is het omschrijven van het probleem. Om het probleem zo specifiek mogelijk te omschrijven dient antwoord gegeven te worden op de 5W2H vragen: Wie, Wat, Waar, Wanneer, Waarom, Hoe, en Hoeveel? Stap drie is het ontwikkelen en implementeren van een plan om eventuele negatieve gevolgen voor de klant te beperken. De vierde stap is het vaststellen van de oorzaak van het probleem. Hiervoor is het zaak dat alle mogelijke oorzaken grondig worden onderzocht en geverifieerd. Hiervoor kan Five Whys of een visgraad diagram gebruikt worden. Stap vijf: bevestig oplossingen. Implementeer de mogelijke oplossingen op kleine schaal of als pilot om te bevestigen dat de oplossing(en) daadwerkelijk het probleem zullen oplossen. Stap zes. Het vaststellen en Implementeren van de beste oplossingen. Deze kunnen vastgesteld worden aan de hand van de resultaten verkregen na stap vijf. De voorlaatste stap van deze methode is het voorkomen dat het probleem en vergelijkbare problemen zich in de toekomst niet (weer) voordoen. Hiervoor zijn structurele aanpassingen van bijvoorbeeld managementsystemen of werkbeschrijvingen en procedures nodig. De laatste stap bestaat uit het bedanken van de teamleden. Bedank elk lid individueel voor zijn of haar bijdrage. Denk hierbij aan persoonlijke voorkeuren, niet iedereen wil immers op dezelfde manier bedankt worden.