Waterstof Specialist: de specialist van de toekomst

Om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te behalen, moet de CO2-uitstoot drastisch worden teruggedrongen. Waterstof biedt volgens deskundigen de meeste kansen. De productie van waterstof wordt nu vooral op kleine schaal toegepast, maar zal hiervoor exponentieel moeten groeien. Op termijn zal er daarom een grote vraag ontstaan naar ervaren specialisten met veel kennis op het gebied van waterstof. Om op deze behoefte te anticiperen, hebben wij een opleidingsprogramma ontwikkeld om specialisten klaar te stomen voor een duurzamere toekomst.

Bekijk de mogelijkheden

Wat is waterstof?

Waterstof is het meest voorkomende element dat er bestaat. Onder normale omstandigheden is het gasvormig. Op aarde komt waterstof alleen in combinatie met andere elementen voor. Als we het willen gebruiken als energiebron, moet het daarom eerst worden gesplitst. Dit kan worden gedaan op verschillende manieren. De methode die wordt gebruikt, bepaalt of de geproduceerde waterstof ‘schoon’ is.

Is uw bedrijf op zoek naar specialistische kennis?

Brunel vindt haar oorsprong in de olie- en gasindustrie en heeft al ruim 45 jaar ervaring op het gebied van energiedragers. Om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te behalen, is de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen echter essentieel. Door onze intrinsieke motivatie om de wereld beter achter te laten dan we hem aantroffen, willen wij niet alleen werken aan deze energietransitie, maar de energietransitie ook daadwerkelijk realiseren.

Brunel is de geschikte gesprekspartner voor organisaties in de olie- en gasindustrie, maar ook voor organisaties in waterstof, wind- en zonne-energie. Om de klimaatdoelstellingen te behalen, is samenwerking essentieel. De uitdagingen die ons te wachten staan, zijn zowel regionaal, nationaal als internationaal. Dit sluit aan op onze filosofie: ‘think global, act local’. Wij kunnen met onze 14.000 specialisten wereldwijd goed meedenken op micro-, meso- en macroniveau en fungeren als een facilitator van de energietransitie.

Waterstof Specialist: de specialist van de toekomst

Waterstof kan volgens deskundigen een grote bijdrage leveren aan de industrie, de mobiliteit en de gebouwde omgeving. De Europese Unie wil waterstof op grote schaal gaan inzetten en investeert maar liefst 250 miljard euro in deze energiedrager voor 2030 (Hydrogen Insights, McKinsey & Company). De komende jaren zal de vraag naar Waterstof Specialisten dan ook alleen maar verder toenemen. Brunel leidt de juiste specialisten op om deze waterstofprojecten te kunnen realiseren. Ook als het gaat om uw project.

De prognose is dat in de komende vijf jaar veel projecten worden opgestart in Nederland en Europa. Deze projecten vereisen de juiste specialisten, specialisten die vooralsnog niet kunnen worden opgeleid of werkervaring kunnen opdoen in Nederland. Samen met Energie Delta Institute hebben wij een uitgebreid programma opgesteld voor specialisten met een technische of juridische achtergrond om zich te ontwikkelen tot de specialisten van de toekomst. In deze officieel geaccrediteerde post-hbo-opleiding wordt een ervaren specialist opgeleid tot Waterstof Specialist. De volledige waardeketen binnen waterstof wordt behandeld, waarbij dieper wordt ingegaan op specifieke onderwerpen. Deze zomer start de eerste klas, waarmee Brunel de eerste stap zet naar een oplossing voor de energietransitie in Nederland.

 

Bent u op zoek naar specialisten of mogelijkheden om uw eigen specialisten op te leiden tot Waterstof Specialist?

 

Neem contact op met:

Bram Vredeveld

Account Director Energy

+31 6 23 39 96 36