Training Operationeel Leidinggeven

De operationele werkzaamheden zijn binnen veel IT-afdelingen in verschillende teams ondergebracht. Ieder team heeft hierbij zijn eigen verantwoordelijkheden en taken. Optimale samenwerking tussen de teams is noodzakelijk voor een goede IT-dienstverlening. Bij het bewerkstelligen van een goede samenwerking vervullen de teamleiders een belangrijke rol. Speciaal voor deze doelgroep heeft Brunel IT een training ontwikkeld die zich specifiek richt op de praktische vaardigheden van een teamleider in een IT-organisatie.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor (aspirant) teamleiders (met HR-verantwoordelijkheden) van IT-afdelingen. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de vaardigheden die nodig zijn om een team operationeel aan te sturen op gebied van zowel personeel, als de kwaliteit van de IT-dienstverlening.

Programma

Om een team succesvol te maken zijn leiderschapsvaardigheden en kennis cruciaal. Denk hierbij aan vaardigheden op het gebied van samenwerken, coachen, aansturen, beoordelen, prioriteren en werk verdelen. Naast deze vaardigheden gaan we in deze training in op de vlakken van servicemanagement, kennismanagement en leiderschapsstijlen. De training is rondom onderstaande kernthema’s opgebouwd, die tezamen een gedegen basis leggen voor iedere teamleider:

  • Fundamenten ICT-support en -beheer
  • Serviceprocessen, portfolio’s en SLA ’s
  • Formuleren en realiseren van doelen
  • Meten, rapporteren en (bij)sturen
  • Tijdmanagement
  • Interne en externe communicatie
  • Werkverdeling, delegeren en borging van kennis

Praktische informatie

De kosten voor deelname aan deze tweedaagse training bedragen € 1.250,- per persoon (exclusief BTW).

Bekijk ook onze andere trainingen