Business Informatiemanagement

Het gebruik van informatie en systemen kan niet los gezien worden van mensen. We leven immers in een informatiemaatschappij waarin we werken in netwerken. De verantwoordelijkheid om informatie goed, veilig en efficiënt te organiseren heeft een grote invloed op de medewerkers binnen je organisatie, en de manier waarop zij werken. Daarom biedt Brunel deze training, waarin we samen met de deelnemers de wereld van Business Informatiemanagement (BIM) onder de loep nemen. Wie maken er deel van uit, met wie werk je samen en welke taken en verantwoordelijkheden heb jij als Beheerder, Business Analist of Informatiemanager?

Het BiSL-framework is de kapstok van deze training. Je wordt meegenomen langs de diverse processen uit dit framework, waarmee je waakt over de aansluiting tussen systemen en het bedrijfsproces. Je onderzoekt hoe je bestaande processen kunt verbeteren en bepalen we samen welke invloed deze op jouw werk hebben. Wat betekenen ze voor jou en voor de organisatie? Verder analyseer je welke activiteiten al dan niet worden uitgevoerd, hoe dit gebeurt en wie dit oppakt. Veel tijd om achterover te leunen is er niet; als deelnemer ga je met alle onderdelen zelf aan de slag.

Direct aanmelden Bekijk de andere trainingen

Voor wie is deze training bedoeld?

De training Business Informatiemanagement is ontwikkeld voor ervaren key users en specialisten als de Functioneel Beheerder, Analisten, Product Owners en Informatiemanager. Minimaal een half jaar ervaring in de functie of binnen het domein Business Informatiemanagement is nodig om de praktijkgerichte oefeningen goed te kunnen uitvoeren en de informatie te kunnen plaatsen.

Waar we in de training met key users en de Functioneel Beheerder langer stilstaan bij de uitvoerende processen, ligt de nadruk voor de Business Analisten en de Informatiemanager op de sturende en richtinggevende processen. De training is praktijkgericht en heeft de focus op het kunnen toepassen van de kennis.

Het programma van de training

De training is opgebouwd rondom de volgende thema’s:

1. BIM in de organisatie

We kijken naar de samenhang en de samenwerking tussen BIM en de rest van de organisatie en haar (keten)partners. Ook is er aandacht voor de verdeling van activiteiten en verantwoordelijkheden tussen de verschillende functies binnen en buiten het BIM-domein. Er wordt inzicht geboden in de meerwaarde van BIM voor de organisatie.

2. De rol van BIM in de richtinggevende processen van een organisatie

Hoe zorg je er vanuit de eigen rol voor dat ook de toekomstige informatievoorziening aansluit op het bedrijfsproces? We onderzoeken wat hiervoor nodig is. Ook kijken we naar een toekomstvaste inrichting van BIM en de verankering ervan in de gehele organisatie.

3. Het nut en de noodzaak van sturende processen

We bekijken op welke gebieden sturing van belang is. Met de juiste informatie maak je een waardevolle sturing mogelijk. Er is aandacht voor het voortraject en de technieken en methoden die je kunt gebruiken om een verbetering in kaart te brengen. Denk hierbij aan de juiste balans tussen de wensen van de gebruikers, technische mogelijkheden en kaders vanuit privacy, security, architectuur en de strategische doelen van de organisatie.

4. Uitvoerende processen voor de informatievoorziening

We bespreken manieren om passende wijzigingen goed door te voeren en discussiëren over de processen, zodat de informatievoorziening iedere dag biedt wat de gebruiker nodig heeft. Dit onderdeel geeft inzicht in de beheeraspecten voor, tijdens en na wijzigingen aan de informatievoorziening. We sluiten af met het bedenken en pitchen van een verbetering voor de eigen BIM-organisatie.

Follow-up

Voor cursisten die de training Business Informatiemanagement hebben gevolgd en zich verder willen verdiepen in dit onderwerp, heeft Brunel de volgende trainingsmogelijkheden als follow-up:

  • Terugkomdag
  • Coaching on the Job

Voertaal tijdens de training

De training is beschikbaar in zowel Nederlands als Engels.

De kracht van een training bij Brunel

De kracht van onze trainingen zit in het feit dat ze worden gegeven door professionals uit het veld. Onze trainers hebben een duale rol: zij zijn zowel IT-Consultants die regelmatig worden ingezet op projecten, als ook trainers en coaches. Omdat zij bij verschillende organisaties over de vloer komen, zien ze first-hand waar knelpunten zitten en waar behoefte aan is. Vervolgens vertalen zij dit door naar de inhoud van de trainingen, waardoor zij zeker weten dat ze actuele en relevante informatie en vaardigheden meegeven aan de deelnemers.

Maatwerk & In-company

Bovenstaande training kan ook op basis van maatwerk gegeven worden. De training wordt dan afgestemd op de wensen van de organisatie. Het is mogelijk om zelf cases aan te dragen, zodat de training volledig toegespitst kan worden op de dagelijkse praktijk.

Interesse? Meld je direct aan!

Direct aanmelden

Graag meer informatie over de training Business Informatiemanagement? Neem vrijblijvend contact met ons op:

Alicia Debón

IT Solution Consultant

+31 6 12 04 89 91