Security & privacy awareness trainingen

U wilt dat er verantwoord wordt omgegaan met persoonsgegevens binnen uw organisatie. Zowel vanuit professioneel oogpunt als met het oog op de wijzigende GDPR/AVG. Op 25 mei 2018 gaat de aangescherpte regelgeving van kracht waarin er niet alleen zwaardere eisen worden gesteld aan de behandeling van persoonsgegevens door bedrijven maar waar er ook zwaardere sancties bij een overtreding worden opgelegd. Zo kunnen de boetes oplopen tot ten hoogste 20 miljoen of 4% van de wereldwijde omzet.

Voorbereiding op de wijzigende GDPR/AVG

Ter voorkoming van een overtreding op de GDPR/AVG en het krijgen van een bijbehorende boete is het van groot belang uw organisatie goed voor te bereiden op de nieuwe wetgeving. Bij Brunel geloven we dat u zich goed kunt voorbereiden door u te richten op de 3 pijlers van een Information Security Management System:

  • Techniek*
  • Processen
  • Mensen

*Als u meer wilt weten over onze diensten op het gebied van techniek, kijk dan op de pagina over onze infrastructure services.

De mens als zwakste schakel

Brunel richt zich met haar security awareness trainingen op de derde pijler: de mens, een belangrijke factor als het gaat om het borgen van privacy. Wanneer medewerkers zich onvoldoende bewust zijn van de mogelijke risico’s bij het uitvoeren van hun werkzaamheden vergroot dit de kans op overtredingen ten aanzien van de GDPR/AVG aanzienlijk. Door de trainingen van Brunel leren uw medewerkers waar de privacy risico’s bij het uitvoeren van hun functie liggen en hoe zij daar verantwoord mee om moeten gaan.

In de training wordt aandacht besteed aan de basisbeginselen van de AVG/GDPR en privacy in het algemeen. Hierbij komen verantwoord gebruik van de IT-middelen binnen uw organisatie en security ook aan bod. Met behulp van deze kennis leren uw medewerkers opereren binnen de gestelde kaders van de data protection wetgeving en blijft ook de privacy geborgd. Zo kunnen zij de transitie doormaken van mogelijke ‘weakest link’ tot de sterkste schakel in de keten.

Brunel biedt op dit gebied twee verschillende trainingen:

Privacy en Security voor eindgebruikers
Een training gericht op de IT-eindgebruikers binnen uw organisatie. Tijdens deze sessie wordt stapsgewijs uitgelegd wat de wetgeving in grote lijnen inhoudt, waar de gevaren liggen, hoe bedreigingen te herkennen zijn en hoe overtredingen voorkomen kunnen worden door in hun werkzaamheden de IT-middelen op een juiste manier te gebruiken.

Privacy en Security voor IT-professionals
Een training gericht op de IT-professionals binnen uw organisatie. Deze training is inhoudelijk afgestemd op het hogere IT-kennisniveau van de deelnemers en gaat naast het privacyvraagstuk dieper in op het herkennen en voorkomen van cybercriminaliteit. Ook wordt de deelnemers geleerd om actief een voorbeeldfunctie op het gebied van security te vervullen en hoe zij mogelijke security en privacy schendingen kunnen signaleren.

Contact

Heeft u interesse in een training voor uw medewerkers of heeft u behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op met Sanne Abeln voor een vrijblijvend gesprek.

Contactpersoon

Brunel & Security awareness

Vanuit haar achtergrond in de arbeidsbemiddeling erkent Brunel het belang van bewustwording onder werknemers. Zo is er binnen onze organisatie al een doorlopend traject gestart waarin medewerkers getraind worden en de processen binnen teams onder de loep worden genomen.

In december 2016 haalde Brunel voormalig NSA-directeur Bill Binney naar Nederland. Voor zowel opdrachtgevers als medewerkers vertelde hij in een interactieve setting wat voor impact het kan hebben wanneer er niet zorgvuldig met informatie wordt omgegaan in een organisatie. Bekijk de video hieronder voor een impressie van deze avond:

Bill Binney over IT-security