IT Consultancy & Trainingen

“Wat vandaag werkt moet morgen ook werken, met minimaal dezelfde kwaliteit en zo goed mogelijk”. Dit is een veel gehoorde wens als het om IT in een organisatie gaat. Maar de IT-omgeving goed aansluiten op de continu veranderende wens van de business is een grote uitdaging voor een IT-afdeling. Welke IT-diensten zijn er nodig? En welke zijn dan het belangrijkst? En hoe richt u hier een efficiënt proces voor in? Bij Brunel IT Consultancy en trainingen worden deze vragen beantwoord.

Neem contact met ons op Lees meer over onze Trainingen

Meer dan IT Consultancy

Brunel Consultancy & Training zet zich in om IT nog meer voor u te laten werken. Vanuit een coachende rol ontwikkelen wij samen met u uw IT-organisatie. Bij onduidelijkheid geven onze professionals coaching en advies. De trainingen zorgen ervoor dat uw medewerkers altijd op de hoogte zijn van de laatste ICT-ontwikkelingen en IT-services. Zo houdt u zelf de regie en kunt u de verbeterde IT-omgeving in de toekomst zelf draaiende houden en optimaliseren.

De vier aspecten voor een optimale IT-Service

Bij het ontwikkelen van IT-services is het belangrijk om vooraf een aantal zaken in kaart te hebben:

  1. Wat is de gewenste output van de overeengekomen IT-diensten?
  2. Hoe is de huidige organisatie ingericht en wat heb ik nodig om die output te kunnen leveren?
  3. Welke mensen en kwaliteiten heb ik nodig om mijn doel te bereiken?
  4. Welke technologie en middelen heb ik nodig om mijn doel te bereiken?

Samen met u en uw medewerkers brengen we in kaart wat we willen bereiken. We onderzoeken wat de huidige situatie is, welke mensen en middelen nodig zijn om het gestelde doel te behalen. Hier komt vervolgens een strategie uit die als handvat gebruikt kan worden voor de IT-werkzaamheden.

People first

De vier hiervoor genoemde aspecten zijn belangrijk bij de ontwikkeling van IT-services, maar wij geloven erin dat de mens bepalend is voor het succes. De IT-organisatie mag niet stil blijven staan en dient continu op zoek te gaan naar verbetering. Elke kleine verbetering leidt al tot een verandering. Dat is dan ook het mooie aan IT-services, zelfs de minuscule veranderingen kunnen impact hebben op het grotere plaatje. Bij iedere verandering staat, naast de organisatiestructuur, voor ons de mens centraal. Bij de meeste organisatieveranderingen wordt de focus op een verbeteringstraject gelegd op de structuur en wordt de verandering van de bedrijfscultuur vergeten.

Trainingen

Onze consultants en trainers richten zich zodoende op de mensen in uw organisatie. Mensen die kundig zijn én die plezier hebben in hun werk, zijn in staat om groei te realiseren. Daarom coacht en traint Brunel Consultancy & Training uw medewerkers zowel IT-inhoudelijk als op soft skills, zoals persoonlijk leiderschap. Zo leren zij zichzelf proactief op te stellen en IT voor zichzelf en uw organisatie te laten werken. Nu en in de toekomst.

Hoe helpen wij u?

Het optimaliseren van uw IT-organisatie doen we samen met u. Dit doen we op basis van het volgende stappenplan of we helpen u bij de uitvoer van een of meerdere stappen:

  1. Door middel van teamsessies met de belangrijkste stakeholders (IT, Management en eindgebruikers) brengen we de visie en doelen in kaart.
  2. We voeren een nulmeting uit: hoe verlopen de dagelijkse werkzaamheden nu en wat kan daarin verbeterd worden? We observeren bijvoorbeeld de teamdynamiek, bekijken de overlegstructuren en brengen de verschillende rollen binnen de teams in kaart.
  3. Samen stellen we doelen, zoals het optimaliseren van change-management of een verbeterde rolverdeling binnen het IT-team.
  4. Het maken van een IT-roadmap, oftewel het plan van aanpak. Wat moeten we doen, hoe doen we dat, wat hebben we nodig en wie hebben we nodig?
  5. Uitvoering en meting. Stap voor stap volgt u de IT-roadmap, waarbij wij coachen, begeleiden en continu resultaten meten.

Laat IT voor u werken

We borgen de vernieuwde IT-organisatie door de juiste kennis en vaardigheden mee te geven aan het IT-team en overige betrokken medewerkers. Onze gecertificeerde trainers en consultants zetten zich al tien jaar in voor bedrijven als Tommy Hilfiger en Mercedes Benz. Ook voor u staan we klaar om de mogelijkheden die IT uw bedrijf kan bieden te bespreken. Neem contact met ons op via onderstaande button of bel Solution Consultant Alicia Debón voor een vrijblijvende afspraak.

Alicia Debon

IT Solution Consultant