IT Consultancy

“Wat vandaag werkt moet morgen ook werken, met minimaal dezelfde kwaliteit en zo goed mogelijk”. Dit is een veel gehoorde wens als het om IT in een organisatie gaat. Maar de IT-omgeving goed aansluiten op de continu veranderende wens van de business is een grote uitdaging voor een IT-afdeling. Welke IT-diensten zijn er nodig? En welke zijn dan het belangrijkst? En hoe richt u hier een efficiënt proces voor in? Bij Brunel IT Consultancy worden deze vragen beantwoord.

Neem contact met ons op Lees meer over onze Trainingen

Meer dan IT Consultancy

Ons team zet zich voor u in om IT nog meer voor u te laten werken. Vanuit een coachende rol ontwikkelen wij uw IT-organisatie samen met u. Zo houdt u zelf de regie en kunt u de verbeterde IT-omgeving in de toekomst zelf draaiende houden en optimaliseren.

Bij het ontwikkelen van IT-services is het belangrijk om vooraf een aantal zaken in kaart te hebben:

  1. Welke output moet voortkomen uit de afgesproken diensten?
  2. Hoe is de huidige organisatie ingericht en wat heb ik nodig om die output te kunnen leveren?
  3. Welke mensen en kwaliteiten heb ik nodig om mijn doel te bereiken?
  4. Welke technologie en middelen heb ik nodig om mijn doel te bereiken?

Samen met u en uw medewerkers brengen we in kaart wat we willen bereiken. We onderzoeken wat de huidige situatie is en welke mensen en middelen nodig zijn om het gestelde doel te behalen. Hier komt vervolgens een strategie uit die als handvat gebruikt kan worden voor de IT-werkzaamheden.

People first

De vier hiervoor genoemde aspecten zijn belangrijk bij de ontwikkeling van IT-Services, maar wij geloven erin dat de mens bepalend is voor het succes. De IT-organisatie mag niet stil blijven staan en dient continu op zoek te zijn naar verbetering. Elke kleine verbetering leidt al tot een verandering, en zelfs minuscule veranderingen kunnen impact hebben op het grotere plaatje.

Bij de meeste verbeteringstrajecten wordt de focus gelegd op de organisatiestructuur en wordt de verandering van de bedrijfscultuur vergeten. Hierin willen wij ons onderscheiden, en dus richten onze consultants zich op de mensen in uw organisatie. Mensen die plezier hebben in hun werk én kundig zijn, zijn in staat om groei te realiseren. Daarom coacht en traint Brunel uw medewerkers zowel IT-inhoudelijk als op soft-skills, zoals persoonlijk leiderschap. Zo leren zij om IT voor zichzelf en uw organisatie te laten werken. Nu en in de toekomst.

Hoe helpen wij u?

Het optimaliseren van uw IT-organisatie doen we samen met u. Dit doen we op basis van het volgende stappenplan of we helpen u bij het zelf uitvoeren van één of meerdere van deze stappen:

  1. Door middel van teamsessies met de belangrijkste stakeholders (IT, Management en eindgebruikers) brengen we de visie en doelen in kaart.
  2. We voeren een nulmeting uit: hoe verlopen de dagelijkse werkzaamheden nu en wat kan daarin verbeterd worden? We observeren bijvoorbeeld de teamdynamiek, bekijken de overlegstructuren en brengen de verschillende rollen binnen de teams in kaart.
  3. Samen stellen we doelen, zoals het optimaliseren van changemanagement of een verbeterde rolverdeling binnen het IT-team.
  4. Het maken van een IT-roadmap, oftewel het plan van aanpak. Wat moeten we doen, hoe doen we dat, wat hebben we nodig en wie hebben we nodig?
  5. Uitvoering en meting. Stap voor stap volgt u de IT-roadmap, waarbij wij coachen, begeleiden en de resultaten meten.


Opvolging

We borgen de vernieuwde IT-organisatie door de juiste kennis en vaardigheden mee te geven aan uw IT-team en overige betrokken medewerkers. Op die manier heeft u na afronding van ons advies- en implementatietraject zelf de benodigde handvaten in huis om de verbeteringen door te zetten. Daarnaast kunnen wij desgewenst op een later moment weer aangehaakt worden voor de volgende verbeterslag of om de puntjes op de i te zetten. Wilt u meer weten? Neem contact met ons op via onderstaande button en wij beantwoorden al uw vragen.

Lees hier over onze trainingen

Meer informatie? Ik kom graag met u in contact:  

Alicia Debón

IT Solution Consultant

+31 6 12 04 89 91