Brunel maakt gebruik van cookies.
Wat betekent dit voor jou?

Global sourcing 

Onze Global Sourcing-consultants ondersteunen en ontzorgen u bij het inhuren van internationale capaciteit. Wij zorgen niet alleen voor de werving van een geschikte medewerker, maar faciliteren en zorgen ook voor de volledige administratieve en organisatorische afhandeling van de plaatsing. Niet alleen voor u als opdrachtgever, maar ook voor de medewerkers. We faciliteren hen bij juridische aspecten en alle praktische zaken, zodat zij zich vanaf de eerste dag volledig op hun werkzaamheden kunnen richten. 

Onze services zijn specifiek gericht op:

Buitenlandse medewerkers in Nederland
Als er op de Nederlandse arbeidsmarkt onvoldoende kandidaten met een specifiek profiel beschikbaar zijn, bestaat de mogelijkheid om een migrant in te zetten die wel aan dit profiel voldoet. Wij zorgen ervoor dat alle buitenlandse medewerkers die via ons in Nederland aan het werk zijn:

  • in het bezit zijn van een geldige werk- en verblijfsvergunning (Brunel is referent bij de IND);
  • over een compliant dossier beschikken, dat voldoet aan de geldende wet- en regelgeving;
  • beschikken over BSN, verzekeringen, een Nederlandse bankrekening en dergelijke voor hun verblijf in Nederland;
  • begeleid worden door een HR Consultant gespecialiseerd in de begeleiding van migranten, bijvoorbeeld door het voorzien van taalcursussen en andere opleidingen;
  • zich geen zorgen hoeven te maken over praktische zaken als het regelen van de reis of het zoeken naar een geschikte verblijfplaats.

Nederlandse Brunel medewerkers in het buitenland
Met regelmaat zetten wij onze eigen medewerkers in bij buitenlandse projecten van Nederlandse opdrachtgevers. Soms is dat voor een periode van slechts één of enkele dagen, maar dit kan ook voor langdurige projecten. De praktische zaken als vergunningen, verzekeringen, visa en geldende wettelijke vereisten (welke afhankelijk zijn van de locatie, de te verrichten activiteiten en de duur van het verblijf) regelen wij.

Lokale professionals voor buitenlandse projecten
Veel van onze Nederlandse opdrachtgevers zijn internationaal vertegenwoordigd. Vanuit ons internationale netwerk – Brunel heeft 104 kantoren in 35 landen – kunnen wij u als Nederlandse klant ook in het buitenland van capaciteit voorzien. Er zijn diverse samenwerkingsvormen mogelijk, afhankelijk van uw wensen. Of dit nu lokaal is of centraal vanuit Nederland.

Meer informatie?

Photo Johan Martin de Vries

Johan Martin de Vries

Manager Global Sourcing

j.de.vries@brunel.net

+31 6 20363208