Projectleider Cultuurtechniek

PUB319394

Over deze baan

 • Markt: Infrastructuur
 • Branche: Civiele techniek
 • Expertisegebied: Project Management & Services
 • Standplaats: DOETINCHEM

Vereisten

 • Uren per week: 20
 • Opleidingsniveau: Wo-master
 • Sluitingsdatum: vrijdag 1 oktober 2021

Functieomschrijving

Functieomschrijving

Waterschap Rijn & IJssel is op zoek naar een cultuurtechnisch projectleider voor uitvoering van inrichtingsmaatregelen gekoppeld aan het uitvoeringsprogramma Aaltense Goor & Zwarte Veen. De projectleider is werkzaam onder verantwoordelijkheid van de overkoepelende projectmanager van het uitvoeringsprogramma Aaltense Goor & Zwarte Veen.

Daarnaast kan de projectleider gevraagd worden om werkzaamheden binnen de unit Projecten uit te voeren. Het uitvoeringsprogramma Aaltense Goor & Zwarte Veen valt onder het overkoepelende gebiedsproces ‘Baakse Beek’ Dit gebiedsproces kenmerkt zich door verschillende opgaven die van ´onderaf´ met verschillende publieke en private partijen integraal opgepakt worden. De deelgebieden en projecten daarbinnen, zijn verschillend van omvang en verschillend in complexiteit en dynamiek.

Eén van de deelgebieden is het programmagebied ‘Aaltense Goor & Zwart Veen´. Dit is gelegen binnen de driehoek Aalten, Varsseveld en Lichtenvoorde. Het uitvoeringsprogramma voorziet in landbouwstructuurverbetering, natuurontwikkeling en natuurherstel, waterberging, waterretentie en verbeterd recreatief medegebruik en landschapsbeleving van het gebied. Binnen dit uitvoeringsprograma wordt samengewerkt met Staatsbosbeheer, LTO, provincie Gelderland, gemeente Aalten, gemeente Oude IJsselstreek, belangenorganisaties, agrariërs/ omwonenden en het waterschap.

De inrichtingsmaatregelen in het Aaltense Goor en het naastgelegen perceel ’t Engeveld zijn grotendeels gereed. De focus ligt nu op kavelruil- en inrichtingsmaatregelen in het Zwarte Veen. Daarnaast wordt er nog een DAW-project opgestart binnen het programma-gebied.

Het takenpakket:

De projectleider pakt deelprojecten op die onderdeel uitmaken van het uitvoeringsprogramma
Aaltense Goor & Zwarte Veen. Deze projecten zijn veelal cultuurtechnische inrichtingsprojecten
waarbij de omgevingscomponent een belangrijke rol speelt; er wordt immers nauw samengewerkt
met (publieke) gebiedspartners.

Zoals nu voorzien gaat dit om:

 • Afronden van een aantal inrichtingswerkzaamheden in het Aaltense Goor, waaronder
  het verplaatsen van een houtsnipper-depot;
 • Uitwerken en naar realisatie brengen van inrichtingsmaatregelen in het Zwarte Veen.

  3 van 8;
 • Uitwerken en naar realisatie brengen van maatregelen voortkomend uit het KRW- en
  DAW-project Aalten - Barlo;
 • Hij/zij is verantwoordelijk voor de planuitwerking en de uitvoering, inclusief de gebiedsprocessen
  zodra in een deelgebied het Schetsontwerp (SO) gereed is. In de projectfasering uitgedrukt betreft
  dit de VO, DO, besteks- en aanbestedingsfase;
 • In deze fases zorgt de projectleider, bijgestaan en geadviseerd door een extern ingenieursbureau,
  voor de technische uitwerking van de inrichtingsmaatregelen, beheer- en onderhoudsplannen, de
  marktbenadering, het doorlopen van de publiekrechtelijke procedures en de feitelijke uitvoering;
 • De projectleider zorgt ervoor dat de benodigde onderzoeken worden uitgevoerd (door externe
  onderzoeks- en/ of ingenieursbureaus. Daarnaast draagt hij of zij zorg dat het project goed in de
  lijn van Waterschap Rijn en IJssel (Waterbeheer, Onderhoud, Projecten) wordt geborgd. Voor de
  planvorming en voorbereiding wordt op dit moment een ingenieursbureau gecontracteerd;
 • Voor een uitvoeringsprogramma ondersteunt de projectleider de project-/programmamanager bij
  het regie houden op de verschillende onderdelen, zoals: inrichtingsproject (klimaat, water, natuur,
  landbouw, landschap, recreatief), DAW-project (water- en bodemkwaliteit) en Kavelruilproces;
 • Projectleider werkt intensief samen met opdrachtgever, projectmanager, omgevingsmanager en
  gebiedsteam van het waterschap;
 • Projectleider treedt op als aanspreekpunt voor en informeert betrokkenen en belanghebbenden
  over meerdere aspecten van het uitvoeringsprogramma en deelprojecten;
 • Projectleider informeert en adviseert projectmanager en treedt gezamenlijk op richting
  opdrachtgever en/of bestuur over projectaanpak, -voortgang en –evaluatie.
  In beginsel heeft de integraal projectleider dus alle taken en verantwoordelijkheden van een projectleider
  zonder IPM-team. Technisch management, projectbeheersing en contractmanagement behoren dus ook
  tot de taken; omgevingsmanagement uitsluitend met betrekking tot de publiekrechtelijke procedures en
  het fysiek obstakelvrij krijgen van de gronden.

Vereisten

Vereisten

 • Minimaal een HBO-opleiding met algemene technisch-inhoudelijke achtergrond;
 • De afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring als projectleider;
 • De afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met cultuur- en natuurtechnische
  werkzaamheden, waterbouwkundige constructies en grondstromen of gelijksoortige
  ruimtelijke opgaves;
 • Kennis van contractvorming en begeleiding van projecten in de realisatiefase.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden

Je komt in dienst bij de grootste community op het gebied van Bouwkunde, Civiele Techniek en Ruimtelijke Ontwikkeling: Brunel Engineering.

Bij Brunel Engineering kun je rekenen op:

 • Ondersteuning op het gebied van Opleiding;
 • Flexibiliteit in projecten en de zekerheid van een contract;
 • Volop ruimte om je als specialist – in de breedte én in de diepte – verder te ontwikkelen;
 • Begeleiding bij elk project. Waar je ook bent, je hebt een vast aanspreekpunt bij Brunel;
 • Een gunstige pensioenregeling. Zodat het nu goed met je gaat, en later ook;
 • Collectiviteitskorting op individuele verzekeringen;
 • Maar bovenal een geweldige baan, waar je elke dag weer energie van krijgt.

Sluit je aan bij de Brunel Community

Sluit je aan bij de Brunel Community

Wij zorgen voor het water in uw omgeving. Zodat u daarin veilig kunt ondernemen, wonen en recreëren. Veilig, schoon, niet te droog en niet te nat. Dat doen we door het (grond)waterpeil te beheren, rioolwater te zuiveren en te zorgen voor schoon water in beken, sloten en rivieren

Sollicitatieprocedure

1

Wij nemen jouw sollicitatie in behandeling en gaan jouw profiel bekijken. Binnen twee weken laten wij je weten of we je uitnodigen voor een interview.

2

Goed nieuws! Wij zien mogelijkheden voor jou en nodigen je uit voor een (telefonisch) interview.

3

Dat gaat de goede kant op, want naar aanleiding van het (telefonische) interview zijn we allebei nog steeds enthousiast.

4

Dit kan twee dingen betekenen: we gaan je voorstellen aan een van onze opdrachtgevers óf we doen je meteen een aanbieding!

Start jouw sollicitatieprocedure nu

Start jouw sollicitatieprocedure nu

Solliciteren naar deze functie is snel en gemakkelijk. Het enige wat je hoeft te doen is je cv of LinkedIn-profiel uploaden!

Solliciteer

Wij helpen je ontwikkelen

Droom jij er ook van de beste te worden in jouw vakgebied? Of ambieer je die ene mooie functie? Wij kunnen je daarbij helpen! In onze Be Smart online leeromgeving vind je trainingen voor zowel hard en soft skills en werk je aan je eigen ontwikkeling.

Ontwikkel jezelf en leer van anderen binnen de Community; een netwerk van vakgenoten met gave sessies, events, webinars en ongedwongen borrels. Een plek om met elkaar en van elkaar te leren en elkaar beter te leren kennen.

Wij bieden jou een op maat gemaakt loopbaanpad en begeleiding door ervaren Brunellers. Met ruim 500 verschillende opdrachtgevers in tal van branches is er volop variatie aan opdrachten en projecten om je ambities te verwezenlijken.

 

Contactgegevens vacature

Heb je vragen over deze vacature? Stel ze aan je toekomstige Consultant, Marius Schiphof. Gebruik hierbij het volgende vacaturenummer:
PUB319394

Consultant

Marius Schiphof
Brunel Netherlands Groningen
m.schiphof@brunel.net