Recruitment

Brunel streeft ernaar om het beste recruitmentapparaat te zijn van Nederland. Daarbij is recruitment voor Brunel een heel breed begrip. Je kunt daarbij denken aan zowel de werving en selectie, detachering, global sourcing, campus recruitment en zelfs aan allerhande vormen van contractbemiddeling tussen werkzoekenden en bedrijven. Links- of rechtsom biedt Brunel als dienstverlener flexibele capaciteitsoplossing aan haar opdrachtgevers.

 

Uitzendbureau, recruiter, detachering of werkgever?

Het inzetten van (tijdelijk) personeel kan op veel manieren.

 • Uitzenden

  Aan de ene kant van het spectrum zitten de uitzendbureaus. Zij leveren tijdelijk personeel, vaak de wat praktisch opgeleide mensen, maar niet uitsluitend. De medewerkers van een uitzendbureau proberen een werkgever te koppelen aan de juiste werkzoekende, aan de juiste kandidaat voor die baan. Het kan gaan om parttime banen, tijdelijke projecten, fulltime opdrachten, vakantiewerk en stages. Brunel doet zelf niet aan uitzenden. Hiervoor verwijzen we wel graag door naar onze dochteronderneming job community app Pack.
 • Recruitment

  Als een bedrijf wat meer theoretisch en specialistisch opgeleid personeel wil (laten) vinden, kan men terecht bij een recruitmentbureau. Ze krijgen betaald voor het vinden en vaak ook voor het selecteren van de juiste kandidaat. Er zijn allerhande recruiters die zich richten op vaak specialistische nichemarkten. Daarnaast zijn er ook recruiters die zich richten op specifieke branches en vakgebieden. Zo zijn er bureaus die zich toeleggen op het vinden en verleiden van enkel CEO’s en CFO’s. Nadat ze een aantal kandidaten hebben gevonden en aangedragen voor een gesprek met hun opdrachtgever, zit hun taak erop. 
 • Detachering

  Bedrijven die niet alleen de kandidaten vinden en aanbrengen, maar ze ook in dienst nemen, vallen onder de noemer detacheringsbureaus. Deze bedrijven hebben er baat bij om niet alleen de meest geschikte kandidaten te vinden. Zij streven ernaar om geschikte kandidaten te vinden, verleiden en in dienst te nemen, liefst langdurig. Het is in dat geval ook te verwachten dat zij investeren in hun personeel met opleidingen, trainingen en persoonlijke ontwikkeltrajecten. Voor een detacheerder is het belangrijk om de vaardigheden en ervaring van hun werknemers die zij detacheren zo goed mogelijk te laten aansluiten op de vraag die er in de markt leeft. Rekruteren van de juiste kandidaten is daarbij maar een eerste stap. 
Waar past Brunel binnen dit spectrum? Kort gezegd, wij zijn van alle markten thuis, maar onderaan de streep is Brunel een werkgever. Brunel rekruteert daarom naast kandidaten voor openstaande opdrachten ook kandidaten met hele specifieke profielen. Profielen waarvan de recruiter weet dat deze veel gevraagd en lastig te vinden of verleiden zijn. Eenmaal aan boord krijgen alle kandidaten daarom ook een personal coach om hun vakinhoudelijke kennis, persoonlijke ontwikkeling en ambities te helpen vormgeven en op gezette tijden door te nemen. De (bij)scholing, training en coaching zijn belangrijke bouwstenen voor het succes van Brunel. Dat maakt van Brunel meer een werkgever die haar personeel detacheert, dan een detacheerder die ook nog wat bijscholing geeft aan kandidaten. 

Generalist of specialist?

Als je onder de motorkap van Brunel kijkt, dan is Brunel generalist en specialist tegelijk. Hoe dat kan? De klanten die Brunel inschakelen hebben soms een algemeen profiel dat ze willen invullen. Denk bijvoorbeeld aan servicedesk medewerkers met een Wft-basis certificaat voor een bank of verzekeraar. Dit is vaak een uitgelezen kans voor een hbo’er die net is afgestudeerd en nog niet duidelijk voor ogen heeft welke kant hij of zij zich wil ontwikkelen. Daarnaast is Brunel ook gespecialiseerd in het invullen van specifieke vacatures, binnen diverse nichemarkten. Wij weten die kandidaten te vinden in Nederland en als het moet ook in het buitenland. Denk aan een hoogspanningsmonteur, een specifieke WTB-engineer met offshore ervaring of een IT-security specialist met Java-kennis en uml-ervaring. 

Van verschillende markten thuis

Brunel levert kandidaten aan bedrijven onderverdeeld in vijf sectoren, te weten: IT, Engineering, Finance, Legal en Marketing & Communicatie. De verschillen binnen deze sectoren vragen om een eigen op de branche gespecificeerde manier van recruitment en detachering. Die medaille heeft twee kanten.

 • Vinden van kandidaten

  Een engineer leest andere bladen, volgt specifieke vakinhoudelijke LinkedIn-groepen en gebruikt zijn sociale netwerk wellicht op een andere manier, dan bijvoorbeeld een IT’er, jurist of online marketeer. Die laatste zal de Emerce lezen, informatie lezen over SEO, Marketingfacts volgen en aanwezig zijn op Twitter. Het is niet moeilijk voor te stellen dat een jurist heel andere voorkeuren, kanalen en informatiebehoeftes heeft. Onze recruiters weten waar zij elke doelgroep kunnen vinden en waarmee ze hen kunnen verleiden.
 • Kennen van de opdrachtgevers

  Daarnaast kennen de recruiters ook de markt van onze opdrachtgevers. Zij lezen de vakbladen, volgen discussies op fora en struinen alle bronnen af naar kandidaten die potentieel een aanvulling zijn voor opdrachtgevers. De recruiters hebben daarnaast ook nauw contact met onze consultants die op hun beurt de klant regelmatig spreken. Welke projecten staan er op stapel in de infra? Is er binnenkort een gunning van een groot project? Wat is de impact van nieuwe wet- en/of regelgeving? Denk aan de nieuwe privacy wetgeving, of nieuwe energienormen. Dit heeft allemaal invloed op de capaciteit en beschikbare knowhow binnen bedrijven. Door combinatie van de kennis van onze recruiters en klantinzichten van onze consultants ontstaat een integraal beeld van de marktontwikkelingen van de klant en hun behoeftes.

Vinden van kandidaten

Nog geen tien jaar geleden zocht je een baan in de krant of vakblad. Je stuurde je cv met motivatie. Alleen in het topsegment van de markt werd je benaderd door een headhunter. Inmiddels is onze wereld van werkbemiddeling wel veranderd. Sterk nog, 80% van de kandidaten is niet eens actief op zoek naar een nieuwe baan. Geschikte kandidaten moet je nu meer verleiden om gewoon eens kennis te komen maken, zonder verplichtingen. Dat doen wij onder andere digitaal, via sociale media. We enthousiasmeren kandidaten om eens die kop koffie te komen drinken. In een persoonlijk gesprek verkennen wij dan samen of wij wellicht iets voor elkaar kunnen betekenen. Heel ongedwongen. Welke ambities heeft de kandidaat? Wat voor projecten heeft Brunel en past dat wellicht bij hun kennis en capaciteiten? 

Daarom zijn wij aanwezig in de leefwereld van die kandidaten. Zowel online, maar ook in de reële wereld. Dus onze recruiters zijn ook regelmatig te vinden op evenementen, op (vak)beurzen en de campussen in de verschillende studentensteden. Daar geven wij tips voor je carrière. Denk aan tips voor je LinkedInprofiel of over personal branding. Zo laten wij studenten al vroeg kennis maken met Brunel.

IT