Privacy Verklaring

Brunel International N.V., waaronder begrepen haar dochterondernemingen, (hierna: "Brunel") is een zakelijke dienstverlener gespecialiseerd in de flexibele inzet van kennis en capaciteit.

Brunel neemt bij haar dienstverlening de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en de bescherming daarvan serieus. Brunel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals beschreven in deze privacyverklaring. De privacyverklaring is van toepassing op kandidaten, medewerkers, vertegenwoordigers van zakelijke relaties en gebruikers van digitale media van Brunel. In de privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens door Brunel worden verwerkt, met welk doel en op welke manier dit gebeurt. Daarnaast wordt uitgelegd welke rechten u heeft, en hoe u deze kunt uitoefenen.

Brunel verwerkt persoonsgegevens voor meerdere doelen. Iedere verwerking van persoonsgegevens door Brunel is gebaseerd op een wettelijke grondslag.

Via onderstaande links is per verwerkingsdoel een overzicht opgenomen welke gegevens worden verwerkt, voor welk doel en wat de verwerkingsgrondslag is.

Indien u de website en andere digitale media van Brunel gebruikt, kan Brunel onderstaande persoonsgegevens verwerken. Brunel verwerkt uw persoonsgegevens alleen indien en voor zover dit noodzakelijk is voor het specifieke verwerkingsdoel.

naam
telefoonnummer
emailadres (werk/privé)
titel

social media account
social media contact
social media geschiedenis

accountprofiel
naam accountprofiel
profielfoto
duur bezoek website
klikgedrag
omvang van de gegevensoverdracht
cookie-informatie
IP-adres
websitegeschiedenis
apparaat ID
type apparaat
soort browser
IMEI-nummer

accountnummer/accountnaam
wachtwoord account
aanmaakdatum gebruikersaccount

overige informatie die u vrijwillig verstrekt
overige informatie die noodzakelijk is om te via digitale media met u te communiceren

Brunel verwerkt persoonsgegevens om de werking van digitale media te waarborgen en het gebruik en de gebruikservaring van digitale media te optimaliseren. Verwerking van persoonsgegevens is verder nodig om met u te communiceren.

Als Brunel de verwerking van persoonsgegevens baseert op uw toestemming, dan heeft u Brunel toestemming voor de verwerking gegeven of u heeft Brunel vrijwillig informatie verstrekt. U bent niet verplicht uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te verstrekken.

Brunel verwerkt uw persoonsgegevens om de bedrijfsdoelstellingen van Brunel te realiseren. Brunel verwerkt ook persoonsgegevens die door uw browser worden doorgegeven uitsluitend voor het identificeren, beperken en voorkomen van aanvallen op de website. U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te laten verwerken. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Brunel zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij de belangen van Brunel zwaarder wegen.

Voor de werving en selectie van kandidaten kan Brunel onderstaande persoonsgegevens verwerken. Brunel verwerkt uw persoonsgegevens alleen indien en voor zover dit noodzakelijk is voor het specifieke verwerkingsdoel.

naam
(voormalig) adres
telefoonnummer
emailadres (werk/privé)
titel

naam
geboortedatum/leeftijd
geboorteplaats
geslacht
lichaamslengte
lichaamsgewicht
burgerlijke staat
nationaliteit
kandidaatnummer

referentieonderzoek
integriteitsverklaring
getuigschrift
verkeersovertredingen

academische graad
cijferlijst
opleiding en training
taalvaardigheid
expertise
werkervaring
kwalificaties/certificeringen
getuigschrift
categorie rijbewijs

assessment en psychologisch onderzoek
gegevens sollicitatieprocedure
arbeidsverleden
oordeel vorige/huidige dienstbetrekking
bedrijfsonderdeel
leidinggevende
motivatie
beschikbaarheid
voorkeur geografisch werkgebied
voorkeur voor vervoer
inkomen/inkomensverwachting
uitgekeerde bonus
integriteitsverklaring
details onkostenvergoedingen

social media account
social media contact
social media geschiedenis

accountnummer/accountnaam
wachtwoord account
aanmaakdatum gebruikersaccount

accountprofiel
naam accountprofiel
profielfoto
duur bezoek website
klikgedrag
omvang van de gegevensoverdracht
cookie-informatie
IP-adres
websitegeschiedenis
apparaat ID
type apparaat
browser
IMEI-nummer

overige informatie die u vrijwillig verstrekt
overige informatie die noodzakelijk is voor de werving en selectie van kandidaten

Brunel verwerkt persoonsgegevens voor de werving, selectie, en beoordeling van (potentiële) kandidaten voor een vacature van Brunel en/of haar opdrachtgevers en om met u te communiceren.

Als Brunel de verwerking van persoonsgegevens baseert op uw toestemming, dan heeft u Brunel toestemming voor de verwerking gegeven of u heeft Brunel vrijwillig informatie verstrekt. U bent niet verplicht uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te verstrekken.

Verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor het vervullen van vacatures bij Brunel en haar opdrachtgevers. U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te laten verwerken, doch dit leidt ertoe dat uw sollicitatie niet in behandeling wordt genomen.

In het kader van de uitvoering van arbeids- en opdrachtovereenkomsten kan Brunel onderstaande persoonsgegevens verwerken. Brunel verwerkt uw persoonsgegevens alleen indien en voor zover dit noodzakelijk is voor het specifieke verwerkingsdoel.

naam
(voormalig) adres
telefoonnummer
emailadres (werk/privé)
titel
contactgegevens in geval van nood

naam
geboortedatum/leeftijd
geboorteplaats
geslacht
lichaamslengte
lichaamsgewicht
burgerlijke staat
nationaliteit
(pas)foto
personeelsnummer/medewerkersnummer
handtekening

paspoort en documentnummer
identiteitskaart en documentnummer
rijbewijsnummer en documentnummer
visum en documentnummer
werkvergunningen en documentnummer
nationaal identificatienummer

antecedentenonderzoek
referentieonderzoek
getuigschrift
verkeersovertredingen
alcohol- en drugstest

academische graad
cijferlijst
opleiding en training
taalvaardigheid
expertise
werkervaring
kwalificaties/certificeringen
getuigschrift
categorie rijbewijs

assessment en psychologisch onderzoek
gegevens sollicitatieprocedure
arbeidsverleden
oordeel vorige/huidige dienstbetrekking
functietitel/rol
beschikbaarheid
werkuren
voorkeur geografisch werkgebied
arbeidsvoorwaarden
inkomen/inkomensverwachting
startdatum
soort overeenkomst
werklocatie
bedrijfsonderdeel
leidinggevende
registratie afwezigheid en gewerkte uren
disciplinaire maatregelen
informatie over werkomgeving
integriteitsverklaring en geheimhoudingsverklaring
soort verlof
duur van arbeidsongeschiktheid
reintegratievoorschriften
voertuiggegevens leaseauto
details gemaakte dienstreizen
details onkostenvergoedingen
corporate credit card/bankpas
klachten
beoordelingen
informatie met betrekking tot bedrijfsongevallen
vorderingen tot schadevergoeding
loon- of derdenbeslag
einddatum arbeidsovereenkomst en de reden van beëindiging
verslag evaluatiegesprek
verslag exitgesprek
lidmaatschap beroepsvereniging
lidmaatschap vakbond
aansluiting bij kerkgemeenschap

salarisgegevens
salarisbetalingen
uitgekeerde bonus
bankrekeningnummer
creditcardnummer
belastingtarief
informatie over bedrijfspensioenen

naam van ouders
naam van partner
naam van kinderen

social media account
social media contact
social media geschiedenis

accountprofiel
naam accountprofiel
profielfoto
duur bezoek website
klikgedrag
omvang van de gegevensoverdracht
cookie-informatie
IP-adres
websitegeschiedenis
apparaat ID
type apparaat
browser
IMEI-nummer

accountnummer/accountnaam
wachtwoord account
aanmaakdatum gebruikersaccount

overige informatie die u vrijwillig verstrekt
overige informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van arbeidsovereenkomsten

naam
adres
telefoonnummer
emailadres (werk/privé)
titel

naam
geboortedatum/leeftijd
geboorteplaats
geslacht
lichaamslengte
lichaamsgewicht
nationaliteit
(pas)foto
personeelsnummer/medewerkersnummer
handtekening

paspoort en documentnummer
identiteitskaart en documentnummer
rijbewijsnummer en documentnummer
visum en documentnummer
werkvergunningen en documentnummer
nationaal identificatienummer

antecedentenonderzoek
referentieonderzoek
getuigschrift
verkeersovertredingen
alcohol- en drugstest

academische graad
cijferlijst
opleiding en training
taalvaardigheid
expertise
werkervaring
kwalificaties/certificeringen
getuigschrift
categorie rijbewijs

assessment en psychologisch onderzoek
gegevens sollicitatieprocedure
arbeidsverleden
oordeel vorige/huidige dienstbetrekking
functietitel/rol
beschikbaarheid
werkuren
voorkeur geografisch werkgebied
arbeidsvoorwaarden
inkomen/inkomensverwachting
startdatum
soort overeenkomst
werklocatie
bedrijfsonderdeel
leidinggevende
registratie afwezigheid en gewerkte uren
informatie over werkomgeving
integriteitsverklaring en geheimhoudingsverklaring
informatie met betrekking tot bedrijfsongevallen
details gemaakte dienstreizen
details onkostenvergoedingen
klachten
beoordelingen
vorderingen tot schadevergoeding
derdenbeslag
verslag evaluatiegesprek
handelsregisternummer bedrijf
aansprakelijkheidsverzekering

tarief
betalingen
bankrekeningnummer
BTW-nummer

social media account
social media contact
social media geschiedenis

accountnummer/accountnaam
wachtwoord account
aanmaakdatum gebruikersaccount

overige informatie die u vrijwillig verstrekt
overige informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van opdrachtovereenkomsten

naam
adres
telefoonnummer
emailadres (werk/privé)
titel

naam
geboortedatum/leeftijd
geboorteplaats
geslacht
lichaamslengte
lichaamsgewicht
burgerlijke staat
nationaliteit
(pas)foto
personeelsnummer/medewerkersnummer
handtekening

paspoort en documentnummer
identiteitskaart en documentnummer
rijbewijsnummer en documentnummer
visum en documentnummer
werkvergunningen en documentnummer
nationaal identificatienummer

antecedentenonderzoek
referentieonderzoek
getuigschrift
alcohol- en drugstest

academische graad
cijferlijst
opleiding en training
taalvaardigheid
expertise
werkervaring
kwalificaties/certificeringen
getuigschrift
categorie rijbewijs

assessment en psychologisch onderzoek
gegevens sollicitatieprocedure
arbeidsverleden
oordeel vorige/huidige dienstbetrekking
functietitel/rol
beschikbaarheid
werkuren
voorkeur geografisch werkgebied
arbeidsvoorwaarden
inkomen/inkomensverwachting
startdatum
soort overeenkomst
werklocatie
bedrijfsonderdeel
leidinggevende
registratie afwezigheid en gewerkte uren
disciplinaire maatregelen
informatie over werkomgeving
integriteitsverklaring en geheimhoudingsverklaring
informatie met betrekking tot bedrijfsongevallen
duur van arbeidsongeschiktheid
details gemaakte dienstreizen
details onkostenvergoedingen
klachten
beoordelingen
vorderingen tot schadevergoeding
loon- of derdenbeslag
lidmaatschap beroepsvereniging
vakbondslidmaatschap

salarisgegevens
betalingen
bankrekeningnummer

social media account
social media contact
social media geschiedenis

accountnummer/accountnaam
wachtwoord account
aanmaakdatum gebruikersaccount

overige informatie die u vrijwillig verstrekt
overige informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van opdrachtovereenkomsten

Brunel verwerkt persoonsgegevens om arbeids- en opdrachtovereenkomsten uit te voeren. Verder is de verwerking van persoonsgegevens nodig om een deugdelijke administratie te voeren en aan wettelijke verplichtingen te voldoen en om met u te kunnen communiceren.

Voor het uitvoeren van een overeenkomst is verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk. U bent verplicht uw persoonsgegevens te laten verwerken. Zonder verwerking van uw persoonsgegevens kan Brunel geen uitvoering geven aan de overeenkomst. Brunel zal u bij het verzamelen van uw persoonsgegevens informeren over de gegevens die u moet verstrekken.

Brunel is wettelijk verplicht een deugdelijke administratie te voeren. U bent verplicht uw persoonsgegevens te laten verwerken die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Brunel zal u bij het verzamelen van uw persoonsgegevens informeren over de gegevens die u moet verstrekken.

Brunel verwerkt uw persoonsgegevens om de bedrijfsdoelstellingen van Brunel te realiseren. U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te laten verwerken. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Brunel zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij de belangen van Brunel zwaarder wegen.

Om zakelijke relaties efficiënt en effectief te beheren kan Brunel onderstaande persoonsgegevens verwerken. Brunel verwerkt uw persoonsgegevens alleen indien en voor zover dit noodzakelijk is voor het specifieke verwerkingsdoel.

naam
adres
telefoonnummer
emailadres (werk/privé)
titel
bedrijfsonderdeel
leidinggevende

accountnummer/accountnaam
wachtwoord account
aanmaakdatum gebruikersaccount

overige informatie die u vrijwillig verstrekt
overige informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van overeenkomsten en het beheer van zakelijke relaties

Brunel verwerkt persoonsgegevens om aanbiedingen te kunnen doen, zakelijke relaties aan te gaan en te onderhouden, om overeenkomsten uit te voeren, relaties te informeren over de dienstverlening en overige activiteiten van Brunel en om informatie en aanbiedingen van zakelijke relaties te ontvangen.

Als Brunel de verwerking van persoonsgegevens baseert op uw toestemming, dan heeft u ofwel Brunel toestemming voor de verwerking gegeven ofwel heeft u Brunel vrijwillig informatie verstrekt. U bent niet verplicht uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te verstrekken.

Voor het uitvoeren van een overeenkomst is verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk. U bent verplicht uw persoonsgegevens te laten verwerken. Zonder verwerking van deze persoonsgegevens kan Brunel geen uitvoering geven aan de overeenkomst. Brunel zal u bij het over de gegevens die u moet verstrekken.

Brunel is wettelijk verplicht een deugdelijke administratie te voeren. U bent verplicht persoonsgegevens te laten verwerken die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Brunel zal u bij het verzamelen van uw persoonsgegevens informeren over de gegevens die u moet verstrekken.

Brunel heeft belang bij het verwerken van persoonsgegevens in het kader van het aangaan en onderhouden van zakelijke relaties, omdat deze verwerkingen noodzakelijk zijn voor commerciële activiteiten. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Brunel zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij de belangen van Brunel zwaarder wegen.

Om de realisatie van de overige bedrijfsdoelen na te streven, kan Brunel onderstaande persoonsgegevens verwerken. Brunel verwerkt uw persoonsgegevens alleen indien en voor zover dit noodzakelijk is voor het specifieke verwerkingsdoel.

naam
adres
telefoonnummer
emailadres (werk/privé)
titel

naam
geboortedatum/leeftijd
geboorteplaats
geslacht
burgerlijke staat
nationaliteit
handtekening

academische graad
cijferlijst
opleiding en training
taalvaardigheid
expertise
werkervaring
kwalificaties/certificeringen
getuigschrift
categorie rijbewijs

social media account
social media contact
social media geschiedenis

accountprofiel
naam accountprofiel
profielfoto
duur bezoek website
klikgedrag
omvang van de gegevensoverdracht
cookie-informatie
IP-adres
websitegeschiedenis
apparaat ID
type apparaat
soort browser
IMEI-nummer

ongeoorloofd en ongepast gedrag
videobeelden
toegangsregistratie

overige informatie die u vrijwillig verstrekt
overige informatie die noodzakelijk is om de gestelde bedrijfsdoelen te realiseren

Brunel verwerkt persoonsgegevens om betrokkenheid bij Brunel van kandidaten, medewerkers, vertegenwoordigers van zakelijke relaties en gebruikers van de websites van Brunel en social media te stimuleren en om met hen te communiceren. Ook worden persoonsgegevens verwerkt om evenementen te organiseren.

Brunel verwerkt persoonsgegevens voor legitieme bedrijfsprocessen, zoals verbetering van de dienstverlening, het behouden van kwaliteitstandaarden en certificeringen, het genereren van managementinformatie en managementrapportages. Persoonsgegevens worden daarnaast ook verwerkt in het kader van het aanvragen van subsidies, premiekortingen e.d., het uitvoeren van controles en tevredenheidsonderzoeken. Brunel verwerkt ook persoonsgegevens om de toegangsbeveiliging en de bedrijfsveiligheid te bevorderen en te handhaven.

Als Brunel de verwerking van persoonsgegevens baseert op uw toestemming, dan heeft u Brunel toestemming voor de verwerking gegeven of u heeft Brunel vrijwillig informatie verstrekt. U bent niet verplicht uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te verstrekken.

Brunel verwerkt uw persoonsgegevens om de bedrijfsdoelstellingen van Brunel te realiseren. U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te laten verwerken. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Brunel zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij de belangen van Brunel zwaarder wegen.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat u een website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over het websitebezoek opgeslagen. Door het gebruik van cookies kan een bezoeker bij een volgend bezoek aan de website worden herkend. Cookies kunnen persoonsgegevens bevatten. Brunel verwerkt persoonsgegevens altijd op basis van een wettelijke grondslag. De volledige lijst met cookies vindt u hier.

Delen binnen Brunel
Brunel deelt persoonsgegevens alleen met Brunel-medewerkers voor zover zij geautoriseerd zijn om toegang te hebben tot deze gegevens. Alle medewerkers zijn onderworpen aan geheimhouding.

Delen met opdrachtgevers
Brunel deelt persoonsgegevens van kandidaten en medewerkers met opdrachtgevers wanneer zij worden voorgesteld.

Delen met verwerkers
Brunel schakelt leveranciers in die persoonsgegevens verwerken ten behoeve van Brunel en sluit met alle verwerkers van persoonsgegevens verwerkersovereenkomsten. Brunel beoordeelt vooraf de beveiligingsmaatregelen, de naleving van privacyregelgeving en gesloten verwerkersovereenkomsten en ziet hier periodiek op toe.

Delen met andere verantwoordelijke partijen
Brunel werkt samen met externe partijen die diensten aanbieden waarbij persoonsgegevens uitgewisseld kunnen worden. Voor de uitvoering van de diensten maakt Brunel afspraken met deze partijen over de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

Brunel verstrekt op verzoek van politie en justitie persoonsgegevens alleen indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Ja. Brunel heeft in een intra group agreement afspraken gemaakt over doorgifte van persoonsgegevens aan en door haar dochterondernemingen die in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd zijn.

Bij doorgifte aan externe partijen in landen buiten de EER waarvoor geen verklaring over de adequaatheid van het beschermingsniveau is afgegeven, maakt Brunel gebruik van modelbepalingen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens voldoende zijn beschermd.

Brunel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van de doelen waarvoor de persoonsgegevens verzameld zijn. In sommige gevallen is Brunel vanwege wettelijke verplichtingen gehouden persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren. Brunel houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen. Na afloop van de bewaartermijn, of naar aanleiding van geslaagde verwijderverzoeken, verwijdert Brunel de persoonsgegevens uit haar systemen.

Brunel hanteert de volgende bewaartermijnen:

  • Werving en selectie: gegevens die Brunel in het kader van werving en selectie heeft verkregen, worden maximaal 180 dagen bewaard, tenzij u toestemming geeft om de gegevens langer te bewaren.

  • Bij verleende toestemming voor de verwerking: vijf jaar na de verleende toestemming.

 

U kunt ten aanzien van de verwerking van uw eigen persoonsgegevens de volgende rechten uitoefenen:

  • Intrekking van gegeven toestemming voor verwerking van persoonsgegevens;
  • Inzage in persoonsgegevens;
  • Correctie van onjuiste persoonsgegevens;
  • Verwijdering van persoonsgegevens als Brunel deze niet langer nodig heeft;
  • Bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van Brunel of een andere verwerkingsverantwoordelijke, als u hiervoor zwaarwegende redenen heeft;
  • Beperking van de verwerking van persoonsgegevens in bij wet bepaalde gevallen;
  • Gegevensoverdracht van eigen persoonsgegevens die aan Brunel zijn verstrekt in bij wet bepaalde gevallen;
  • Klacht indienen over de verwerking van persoonsgegevens door Brunel bij de nationale toezichthoudende autoriteit.

Sommige rechten kunt u altijd uitoefenen; andere slechts onder bepaalde voorwaarden. Brunel kan bijvoorbeeld een verzoek om uw persoonsgegevens te verwijderen niet inwilligen als er een wettelijke verplichting bestaat die persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren.

Als u een My Brunel account heeft, dan kunt u een aantal van voornoemde rechten via My Brunel uitoefenen. U kunt ook contact opnemen met het privacy team van Brunel via privacy@brunel.net or via +31 20 312 50 00.

U kunt ook via deze link exercise your rights uw rechten uitoefenen.

De infrastructuur van Brunel wordt voortdurend gemonitord. In een vroeg stadium kunnen bedreigingen of aanvallen worden gesignaleerd en kan actie worden ondernomen. Daarnaast wordt de infrastructuur van Brunel gescand op virussen, schadelijke software en inbraakpogingen. Brunel laat de infrastructuur en de beveiligingsprocessen geregeld door onafhankelijke auditors controleren. Brunel verstuurt persoonsgegevens via een beveiligde internetverbinding.

De toegang is beperkt tot Brunel-medewerkers voor wie de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Medewerkers worden jaarlijks getraind om de veilige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Brunel heeft beleid en procedures opgesteld voor het melden van datalekken.

Voor vragen naar aanleiding van de privacyverklaring kunt u zich wenden tot het Brunel hoofdkantoor in Amsterdam, te bereiken via onderstaande contactgegevens:

Brunel International N.V.
John M. Keynesplein 33
1066 EP Amsterdam
Nederland
+31 20 312 50 00

Het privacy team van Brunel is te bereiken via bovenstaand telefoonnummer of via e-mail privacy@brunel.net.

Als u een (mogelijke) inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens wilt melden, klik dan privacy@brunel.net.

Brunel kan deze privacyverklaring aanpassen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 juni 2019.