Privacy Verklaring

Brunel International N.V., waaronder begrepen haar dochterondernemingen, (hierna: "Brunel") is een zakelijke dienstverlener gespecialiseerd in de flexibele inzet van kennis en capaciteit.

Brunel neemt bij haar dienstverlening de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en de bescherming daarvan serieus. Brunel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals beschreven in deze privacyverklaring. De privacyverklaring is van toepassing op kandidaten, medewerkers, vertegenwoordigers van zakelijke relaties en gebruikers van digitale media van Brunel. In de privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens door Brunel worden verwerkt, met welk doel en op welke manier dit gebeurt. Daarnaast wordt uitgelegd welke rechten u heeft, en hoe u deze kunt uitoefenen.

Brunel verwerkt persoonsgegevens voor meerdere doelen. Iedere verwerking van persoonsgegevens door Brunel is gebaseerd op een wettelijke grondslag.

Via onderstaande links is per verwerkingsdoel een overzicht opgenomen welke gegevens worden verwerkt, voor welk doel en wat de verwerkingsgrondslag is.

Indien u de website en andere digitale media van Brunel gebruikt, kan Brunel onderstaande persoonsgegevens verwerken. Brunel verwerkt uw persoonsgegevens alleen indien en voor zover dit noodzakelijk is voor het specifieke verwerkingsdoel.

name
telephone number
email address (work/private)
title

social media account
social media contact
social media history

account profile
account profile name
profile photograph
duration of website visit
clicking behaviour
data transfer
cookie information
IP address
website history
device ID
device type
browser type
IMEI number

account number/account name
account password
user account creation date

other information you voluntarily provide
other information necessary to communicate with you via digital media

Brunel verwerkt persoonsgegevens om de werking van digitale media te waarborgen en het gebruik en de gebruikservaring van digitale media te optimaliseren. Verwerking van persoonsgegevens is verder nodig om met u te communiceren.

Als Brunel de verwerking van persoonsgegevens baseert op uw toestemming, dan heeft u Brunel toestemming voor de verwerking gegeven of u heeft Brunel vrijwillig informatie verstrekt. U bent niet verplicht uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te verstrekken.

Brunel verwerkt uw persoonsgegevens om de bedrijfsdoelstellingen van Brunel te realiseren. Brunel verwerkt ook persoonsgegevens die door uw browser worden doorgegeven uitsluitend voor het identificeren, beperken en voorkomen van aanvallen op de website. U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te laten verwerken. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Brunel zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij de belangen van Brunel zwaarder wegen.

Voor de werving en selectie van kandidaten kan Brunel onderstaande persoonsgegevens verwerken. Brunel verwerkt uw persoonsgegevens alleen indien en voor zover dit noodzakelijk is voor het specifieke verwerkingsdoel.

name
(previous) address
telephone number
email address (work/private)
title

name
date of birth/age
place of birth
sex
height
weight
marital status
nationality
candidate number

reference checks
declaration of integrity
certificates
driving citations

academic degree
transcript
education and training
language skills
expertise
work experience
qualifications/accreditations
certificates
category of driving licence

assessment and psychological testing
information gained from application procedure
work history
opinion about current/past employments
business unit
line/reporting manager
motivation
availability
preferred geographical area of work
preferred means of transport
income/expectation of income
bonus payments
declaration of integrity
details of expenses

social media account
social media contact
social media history

account number/account name
account password
user account creation date

account profile
account profile name
profile photograph
duration of website visit
clicking behaviour
data transfer
cookie information
IP address
website history
device ID
device type
browser
IMEI number

other information you voluntarily provide
other information necessary for recruiting and selecting candidates

Brunel verwerkt persoonsgegevens voor de werving, selectie, en beoordeling van (potentiële) kandidaten voor een vacature van Brunel en/of haar opdrachtgevers en om met u te communiceren.

Als Brunel de verwerking van persoonsgegevens baseert op uw toestemming, dan heeft u Brunel toestemming voor de verwerking gegeven of u heeft Brunel vrijwillig informatie verstrekt. U bent niet verplicht uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te verstrekken.

Verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor het vervullen van vacatures bij Brunel en haar opdrachtgevers. U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te laten verwerken, doch dit leidt ertoe dat uw sollicitatie niet in behandeling wordt genomen.

In the context of fulfilling its obligations under an employment contract or a contract for services, Brunel may process the following personal data. Brunel processes your personal data only if and to the extent necessary for the specific processing purpose.

name
(previous) address
telephone number
email address (work/private)
title
contact details in case of emergency

name
date of birth/age
place of birth
sex
height
weight
marital status
nationality
(passport) photo
personnel number/employee number
signature

passport and document number
identity card and document number
driving licence number and document number
visa and document number
work permits and document number
national identification number

background screening
reference checks
certificates
driving citations
alcohol and drugs test

academic degree
transcript
education and training
language skills
expertise
work experience
qualifications/accreditations
certificates
category of driving licence

assessment and psychological testing
information gained from application procedure
work history
opinion about current/past employments
job title/role
availability
working hours
preferred geographical area of work
conditions of employment
income/expectation of income
start date
type of contract
work location
business unit
line/reporting manager
records of absence and hours worked
disciplinary actions
information about the working environment
declaration of integrity and declaration of confidentiality
type of leave
duration of incapacity for work
reintegration rules
vehicle details for a lease car
details of business trips
details of expenses
corporate credit/debit card
complaints
appraisals
information relating to accidents in the workplace
claims for damages
attachment of wages or third-party debt order
end date of the employment contract and the reason for termination
report on appraisal interview
exit interview and comments
membership of a professional association
membership of a trade union
church community membership

salary details
salary payments
bonus payments
bank account number
credit card number
tax rate
information on workplace pensions

name of parents
name of partner
children's name

social media account
social media contact
social media history

account profile
account profile name
profile photograph
duration of website visit
clicking behaviour
data transfer
cookie information
IP address
website history
device ID
device type
browser
IMEI number

account number/account name
account password
user account creation date

other information you voluntarily provide
other information necessary for the performance of employment contracts

name
address
telephone number
email address (work/private)
title

name
date of birth/age
place of birth
sex
height
weight
marital status
nationality
(passport) photo
personnel number/employee number
signature

passport and document number
identity card and document number
driving licence number and document number
visa and document number
work permits and document number
national identification number

background screening
reference checks
certificates
alcohol and drugs test

academic degree
transcript
education and training
language skills
expertise
work experience
qualifications/accreditations
certificates
category of driving licence

assessment and psychological testing
information gained from application procedure
work history
opinion about current/past employments
job title/role
availability
working hours
preferred geographical area of work
conditions of employment
income/expectation of income
start date
type of contract
work location
business unit
line/reporting manager
records of absence and hours worked
disciplinary actions
information about the working environment
declaration of integrity and declaration of confidentiality
information relating to accidents in the workplace
duration of incapacity for work
details of business trips
details of expenses
complaints
appraisals
claims for damages
attachment of wages or third-party debt order
membership of a professional association
union membership

salary details
payments
bank account number

social media account
social media contact
social media history

account number/account name
account password
user account creation date

other information you voluntarily provide
other information necessary for the performance of contracts for services

name
address
telephone number
email address (work/private)
title

name
date of birth/age
place of birth
sex
height
weight
marital status
nationality
(passport) photo
personnel number/employee number
signature

passport and document number
identity card and document number
driving licence number and document number
visa and document number
work permits and document number
national identification number

background screening
reference checks
certificates
alcohol and drugs test

academic degree
transcript
education and training
language skills
expertise
work experience
qualifications/accreditations
certificates
category of driving licence

assessment and psychological testing
information gained from application procedure
work history
opinion about current/past employments
job title/role
availability
working hours
preferred geographical area of work
conditions of employment
income/expectation of income
start date
type of contract
work location
business unit
line/reporting manager
records of absence and hours worked
disciplinary actions
information about the working environment
declaration of integrity and declaration of confidentiality
information relating to accidents in the workplace
duration of incapacity for work
details of business trips
details of expenses
complaints
appraisals
claims for damages
attachment of wages or third-party debt order
membership of a professional association
union membership

salary details
payments
bank account number

social media account
social media contact
social media history

account number/account name
account password
user account creation date

other information you voluntarily provide
other information necessary for the performance of contracts for services

Brunel verwerkt persoonsgegevens om arbeids- en opdrachtovereenkomsten uit te voeren. Verder is de verwerking van persoonsgegevens nodig om een deugdelijke administratie te voeren en aan wettelijke verplichtingen te voldoen en om met u te kunnen communiceren.

Voor het uitvoeren van een overeenkomst is verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk. U bent verplicht uw persoonsgegevens te laten verwerken. Zonder verwerking van uw persoonsgegevens kan Brunel geen uitvoering geven aan de overeenkomst. Brunel zal u bij het verzamelen van uw persoonsgegevens informeren over de gegevens die u moet verstrekken.

Brunel is wettelijk verplicht een deugdelijke administratie te voeren. U bent verplicht uw persoonsgegevens te laten verwerken die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Brunel zal u bij het verzamelen van uw persoonsgegevens informeren over de gegevens die u moet verstrekken.

Brunel verwerkt uw persoonsgegevens om de bedrijfsdoelstellingen van Brunel te realiseren. U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te laten verwerken. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Brunel zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij de belangen van Brunel zwaarder wegen.

Om zakelijke relaties efficiënt en effectief te beheren kan Brunel onderstaande persoonsgegevens verwerken. Brunel verwerkt uw persoonsgegevens alleen indien en voor zover dit noodzakelijk is voor het specifieke verwerkingsdoel.

name
address
telephone number
email address (work/private)
title
business unit
line/reporting manager

account number/account name
account password
user account creation date

other information you voluntarily provide
other information necessary for contractual performance and managing business relations

Brunel verwerkt persoonsgegevens om aanbiedingen te kunnen doen, zakelijke relaties aan te gaan en te onderhouden, om overeenkomsten uit te voeren, relaties te informeren over de dienstverlening en overige activiteiten van Brunel en om informatie en aanbiedingen van zakelijke relaties te ontvangen.

Als Brunel de verwerking van persoonsgegevens baseert op uw toestemming, dan heeft u ofwel Brunel toestemming voor de verwerking gegeven ofwel heeft u Brunel vrijwillig informatie verstrekt. U bent niet verplicht uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te verstrekken.

Voor het uitvoeren van een overeenkomst is verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk. U bent verplicht uw persoonsgegevens te laten verwerken. Zonder verwerking van deze persoonsgegevens kan Brunel geen uitvoering geven aan de overeenkomst. Brunel zal u bij het over de gegevens die u moet verstrekken.

Brunel is wettelijk verplicht een deugdelijke administratie te voeren. U bent verplicht persoonsgegevens te laten verwerken die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Brunel zal u bij het verzamelen van uw persoonsgegevens informeren over de gegevens die u moet verstrekken.

Brunel heeft belang bij het verwerken van persoonsgegevens in het kader van het aangaan en onderhouden van zakelijke relaties, omdat deze verwerkingen noodzakelijk zijn voor commerciële activiteiten. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Brunel zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij de belangen van Brunel zwaarder wegen.

Om de realisatie van de overige bedrijfsdoelen na te streven, kan Brunel onderstaande persoonsgegevens verwerken. Brunel verwerkt uw persoonsgegevens alleen indien en voor zover dit noodzakelijk is voor het specifieke verwerkingsdoel.

name
address
telephone number
email address (work/private)
title

name
date of birth/age
place of birth
sex
marital status
nationality
signature

academic degree
transcript
education and training
language skills
expertise
work experience
qualifications/accreditations
certificates
category of driving licence

social media account
social media contact
social media history

account profile
account profile name
profile photograph
duration of website visit
clicking behaviour
data transfer
cookie information
IP address
website history
device ID
device type
browser type
IMEI number

unauthorised and improper conduct
video footage
access logs

other information you voluntarily provide
other information necessary to achieve business objectives

Brunel verwerkt persoonsgegevens om betrokkenheid bij Brunel van kandidaten, medewerkers, vertegenwoordigers van zakelijke relaties en gebruikers van de websites van Brunel en social media te stimuleren en om met hen te communiceren. Ook worden persoonsgegevens verwerkt om evenementen te organiseren.

Brunel verwerkt persoonsgegevens voor legitieme bedrijfsprocessen, zoals verbetering van de dienstverlening, het behouden van kwaliteitstandaarden en certificeringen, het genereren van managementinformatie en managementrapportages. Persoonsgegevens worden daarnaast ook verwerkt in het kader van het aanvragen van subsidies, premiekortingen e.d., het uitvoeren van controles en tevredenheidsonderzoeken. Brunel verwerkt ook persoonsgegevens om de toegangsbeveiliging en de bedrijfsveiligheid te bevorderen en te handhaven.

Als Brunel de verwerking van persoonsgegevens baseert op uw toestemming, dan heeft u Brunel toestemming voor de verwerking gegeven of u heeft Brunel vrijwillig informatie verstrekt. U bent niet verplicht uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te verstrekken.

Brunel verwerkt uw persoonsgegevens om de bedrijfsdoelstellingen van Brunel te realiseren. U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te laten verwerken. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Brunel zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij de belangen van Brunel zwaarder wegen.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat u een website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over het websitebezoek opgeslagen. Door het gebruik van cookies kan een bezoeker bij een volgend bezoek aan de website worden herkend. Cookies kunnen persoonsgegevens bevatten. Brunel verwerkt persoonsgegevens altijd op basis van een wettelijke grondslag. De volledige lijst met cookies vindt u hier.

Delen binnen Brunel
Brunel deelt persoonsgegevens alleen met Brunel-medewerkers voor zover zij geautoriseerd zijn om toegang te hebben tot deze gegevens. Alle medewerkers zijn onderworpen aan geheimhouding.

Delen met opdrachtgevers
Brunel deelt persoonsgegevens van kandidaten en medewerkers met opdrachtgevers wanneer zij worden voorgesteld.

Delen met verwerkers
Brunel schakelt leveranciers in die persoonsgegevens verwerken ten behoeve van Brunel en sluit met alle verwerkers van persoonsgegevens verwerkersovereenkomsten. Brunel beoordeelt vooraf de beveiligingsmaatregelen, de naleving van privacyregelgeving en gesloten verwerkersovereenkomsten en ziet hier periodiek op toe.

Delen met andere verantwoordelijke partijen
Brunel werkt samen met externe partijen die diensten aanbieden waarbij persoonsgegevens uitgewisseld kunnen worden. Voor de uitvoering van de diensten maakt Brunel afspraken met deze partijen over de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

Brunel verstrekt op verzoek van politie en justitie persoonsgegevens alleen indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Ja. Brunel heeft in een intra group agreement afspraken gemaakt over doorgifte van persoonsgegevens aan en door haar dochterondernemingen die in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd zijn.

Bij doorgifte aan externe partijen in landen buiten de EER waarvoor geen verklaring over de adequaatheid van het beschermingsniveau is afgegeven, maakt Brunel gebruik van modelbepalingen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens voldoende zijn beschermd.

Brunel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van de doelen waarvoor de persoonsgegevens verzameld zijn. In sommige gevallen is Brunel vanwege wettelijke verplichtingen gehouden persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren. Brunel houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen. Na afloop van de bewaartermijn, of naar aanleiding van geslaagde verwijderverzoeken, verwijdert Brunel de persoonsgegevens uit haar systemen.

Brunel hanteert de volgende bewaartermijnen:

  • Werving en selectie via externe bronnen: gegevens die Brunel in het kader van werving en selectie heeft verkregen, worden maximaal 28 dagen bewaard, tenzij u toestemming geeft om de gegevens langer te bewaren.

  • Bij verleende toestemming voor de verwerking: twee jaar na de verleende toestemming. Na verstrijken van de twee jaar vraagt Brunel u jaarlijks om toestemming uw gegevens nog eens voor de duur van een jaar te mogen verwerken.

U kunt ten aanzien van de verwerking van uw eigen persoonsgegevens de volgende rechten uitoefenen:

  • Intrekking van gegeven toestemming voor verwerking van persoonsgegevens;
  • Inzage in persoonsgegevens;
  • Correctie van onjuiste persoonsgegevens;
  • Verwijdering van persoonsgegevens als Brunel deze niet langer nodig heeft;
  • Bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van Brunel of een andere verwerkingsverantwoordelijke, als u hiervoor zwaarwegende redenen heeft;
  • Beperking van de verwerking van persoonsgegevens in bij wet bepaalde gevallen;
  • Gegevensoverdracht van eigen persoonsgegevens die aan Brunel zijn verstrekt in bij wet bepaalde gevallen;
  • Klacht indienen over de verwerking van persoonsgegevens door Brunel bij de nationale toezichthoudende autoriteit..

Sommige rechten kunt u altijd uitoefenen; andere slechts onder bepaalde voorwaarden. Brunel kan bijvoorbeeld een verzoek om uw persoonsgegevens te verwijderen niet inwilligen als er een wettelijke verplichting bestaat die persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren.

Als u een My Brunel account heeft, dan kunt u een aantal van voornoemde rechten via My Brunel uitoefenen. U kunt ook contact opnemen met het privacy team van Brunel via privacy@brunel.net or via +31 20 312 50 00.

U kunt ook via deze link exercise your rights uw rechten uitoefenen.

De infrastructuur van Brunel wordt voortdurend gemonitord. In een vroeg stadium kunnen bedreigingen of aanvallen worden gesignaleerd en kan actie worden ondernomen. Daarnaast wordt de infrastructuur van Brunel gescand op virussen, schadelijke software en inbraakpogingen. Brunel laat de infrastructuur en de beveiligingsprocessen geregeld door onafhankelijke auditors controleren. Brunel verstuurt persoonsgegevens via een beveiligde internetverbinding.

De toegang is beperkt tot Brunel-medewerkers voor wie de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Medewerkers worden jaarlijks getraind om de veilige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Brunel heeft beleid en procedures opgesteld voor het melden van datalekken.

Voor vragen naar aanleiding van de privacyverklaring kunt u zich wenden tot het Brunel hoofdkantoor in Amsterdam, te bereiken via onderstaande contactgegevens:

Brunel International N.V.
John M. Keynesplein 33
1066 EP Amsterdam
Nederland
+31 20 312 50 00

Het privacy team van Brunel is te bereiken via bovenstaand telefoonnummer of via e-mail privacy@brunel.net.

Als u een (mogelijke) inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens wilt melden, klik dan privacy@brunel.net.

Brunel kan deze privacyverklaring aanpassen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 juni 2019.