Brunel als ICT-partner van middelbare school RSG Wolfsbos

maandag 22 juli 2019

ICT is niet meer weg te denken binnen het onderwijs. Denk hierbij aan specifieke leerprogramma’s, die passen bij de les, klassikaal uitleg geven met behulp van digitale leermiddelen en leerlingen leren hoe zij om moeten gaan met sociale media. Brunel werkt al sinds 2008 samen met RSG Wolfsbos, een school voor vwo, havo, vmbo en lwoo-onderwijs, samen met ICT-specialist Brunel. Door middel van het versterken van de samenwerking met Brunel Infrastructure Solutions zet RSG Wolfsbos in op een toekomstbestendige ICT-infrastructuur. Om hiermee maatwerk voor de leerlingen waar te kunnen maken. 

Brunel Infrastructure Solutions ontzorgt en ondersteunt 

Chris Buijtendorp, manager facilitair bij RSG Wolfsbos geeft aan: “Door de toenemende bijdrage van ICT binnen onze school vinden we het belangrijk om de kwaliteit van onze ICT-omgeving optimaal te borgen. Binnen onze school hebben we een ICT-omgeving met 4.500 accounts, 1500 ICT-werkplekken (inclusief draagbare devices) en talloze applicaties die veelal met elkaar geïntegreerd zijn. Uit deze getallen blijkt dat ICT op een school als RSG Wolfsbos steeds complexer wordt en dat je moet kunnen steunen op de expertise van een gespecialiseerd ICT-bedrijf.’’ Om deze IT wens in vervulling te laten gaan heeft Brunel een aanpassende en ondersteunende rol aangenomen, waarbij Brunel verantwoordelijk wordt voor het volledige beheer van het IT Platform van RSG Wolfsbos. Wolfsbos zal de functionele vraag stellen aan Brunel, waarna Brunel de benodigde techniek daarvoor zal inregelen en beheren.

Investeren in leerlingen en medewerkers

Ook zet Brunel zich in voor de nieuwe ICT Roadmap van RSG Wolfsbos. Hiermee worden ICT-coaches van de school betrokken om de wensen en eisen vanuit het onderwijs nog scherper in beeld te krijgen. Brunel toetst deze eisen en wensen aan technische ontwikkelingen en vergroot hiermee de kwaliteit van het ICT-netwerk van de school. Alle leerlingen van klas 1 en klas 2 hebben een eigen device in bruikleen gekregen, waarmee er onder andere op maat gemaakte leerprogramma’s worden geproduceerd.

Like it? Share it!