Brunel ICT-detacheerder van het jaar

woensdag 1 november 2017

Amsterdam, 1 november 2017 – Brunel Nederland is uitgeroepen tot ICT-detacheerder van het jaar bij de Computable Awards 2017. De award wordt jaarlijks toegekend aan bedrijven, projecten en personen die zich volgens de jury en Computable-lezers in het afgelopen jaar nadrukkelijk hebben onderscheiden op het gebied van ICT-detachering. De jury prees de proactieve intelligence en data-driven selectie in het wervingsproces van Brunel.

Met haar data-driven systeem biedt Brunel opdrachtgevers de strategische optie om het gehele sourcing-traject onder te brengen bij experts op het gebied van data-analyse, werving en selectie, productiviteit en kwaliteit. De Computable Awards werden dit jaar voor de twaalfde keer uitgereikt. Met het winnen van de award liet Brunel negen andere ICT-detacheerders achter zich.

In de arbeidsmarkt is de vraag naar geschikte kandidaten inmiddels groter dan het aanbod. Bedrijven hebben het daardoor steeds lastiger om vacatures in te vullen. Om in de toekomst beter in te kunnen spelen op de fluctuerende arbeidsmarkt, hebben Nederlandse bedrijven sterk de behoefte om meer inzicht te verkrijgen, zodat zij er tijdig op in kunnen spelen. Maarten Horstman, Directeur IT bij Brunel: “We signaleerden een verschuiving in de vraag rondom de inhuur van gekwalificeerde professionals. De arbeidsmarkt trekt aan en dat merk je direct in het wervingsproces. Door de grotere concurrentie, wordt het aantrekken van professionals lastiger. Daar wilden we wat aan doen.” 

Data-analyse is inmiddels onmisbaar bij het in kaart brengen van de kandidatenmarkt. Zo kan een bedrijf op zoek zijn naar tien gespecialiseerde IT’ers, terwijl er eigenlijk maar drie mensen in heel Nederland zijn die aan de vraag van de opdrachtgever voldoen. Horstman: “Dat maken wij met onze data-analyse zichtbaar. Wij vinden niet alleen die drie mensen, maar het is meteen een goede reality check voor de opdrachtgever. Zo kan hij direct zien of zijn zoekvraag eigenlijk wel haalbaar is.” 

Ook wanneer er onvoldoende kandidaten zijn die aansluiten op de vraag van de opdrachtgever, heeft Brunel een oplossing. Horstman: “In zo’n geval adviseren we vaak om de huidige medewerkers te behouden en verder op te leiden. Indien gewenst kunnen wij ook dat opleidingstraject verzorgen.” 
Brunel zette het afgelopen jaar sterk in op haar positie als arbeidsmarktspecialist in de ICT. Horstman: “Het winnen van deze award bevestigt dat we op de goede weg zijn met onze gekozen strategie. Door onze adviserende rol bieden we echt een toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers en kandidaten. We zijn er trots op dat onze klanten en medewerkers ons waarderen en dat we in staat zijn om verwachtingen te overtreffen.” De ontwikkeling van de business line IT stopt hier niet. Horstman: “Onze strategie om nog meer te investeren in het delen van kennis en ervaring tussen medewerkers in zogenaamde communities betaalt zich terug. Wij zullen daar wederom stevig op inzetten in het komende jaar. Deze communities worden door onze medewerkers zelf opgezet en beheerd en geeft hen de kans om elkaar uit te dagen en van elkaar te leren. Dat is de beste manier om te kunnen opereren in de zeer snel veranderende ICT-markt. Ze worden daar zelf beter van – en daarmee de klant ook.”

 

 

Like it? Share it!