Brunel regisseur platform personeels-mobiliteit mkb

vrijdag 9 juni 2017

Brunel is officieel partner van het “Klein helpt groot-programma”, een initiatief van Port4Growth en MKB-Nederland dat als doel heeft om mkb-groeiondernemingen en grote ondernemingen bij elkaar te brengen om kennis en ervaring uit te wisselen. 

Groeiondernemingen

Groeiondernemers hebben minimaal tien medewerkers in dienst, een jaarlijkse omzet van minimaal 3 miljoen euro en een gemiddelde omzetgroei van tenminste 10% behaald in drie aaneengesloten jaren. Tijdens de eerste bijeenkomst over dit onderwerp, de High Growth Summit 2016, bleek een van de belangrijkste actiepunten de behoefte aan flexibele inzetbaarheid en mobiliteit van personeel.

Online platform personeelsmobiliteit

Naar aanleiding van deze behoefte heeft Brunel in samenwerking met Pink Elephant (IT-oplossingen), Port4Growth en zeven groeiondernemingen het project ‘‘Platform personeelsmobiliteit’ opgestart. Hieruit is een uniek concept voortgekomen: Een dienstverlening waarbij groeiondernemers via een digitaal platform zowel eigen personeel kunnen uitlenen aan andere groeiondernemers, als personeel van groeiondernemers kunnen inlenen. 

Brunel als regisseur

Mocht de vraag van de mkb’er niet ingevuld kunnen worden met personeel van één van de andere groeiondernemers, dan zal Brunel in de rol van platformregisseur ondersteunen bij het vinden van een passende kandidaat. Zo kunnen de ondernemers via het platform alle vraag naar flexibele personeelsoplossingen invullen. 

High Growth Summit 2017

Op 23 juni zal dit concept besproken worden in een co-creatiesessie met groeiondernemers tijdens de tweede High Growth Summit. In het najaar wordt een pilot van het platform gelanceerd met een groep van twintig groeiondernemers in de regio Brabant. Bij een positieve uitkomst van deze pilot zal het concept verder uitgerold worden tot een landelijk platform voor groeiondernemers. 

High Growth Summit

Like it? Share it!