Brunel ziet trend in toename resourcing als strategische keuze

dinsdag 20 december 2016

Focus op regie over werving, selectie, kwaliteit en productiviteit

AMSTERDAM, 20 december 2016 – Nederlandse bedrijven hebben de behoefte om in een veranderende kandidatenmarkt (schaarste) inzicht en zekerheid te krijgen in de beschikbare capaciteit van gekwalificeerde professionals. Volgens detacheerder Brunel ligt de oplossing in het structureel resourcen van de juiste kandidaten door een team van gespecialiseerde adviseurs. Opdrachtgevers kiezen hierbij bewust voor een focus op regie over het gehele traject van werving en selectie met de steun van data-analyse en Brunel-specialisten. Het bedrijfsonderdeel Resourcing Solutions van Brunel kent een sterke ontwikkeling in de eerste drie kwartalen van 2016.

 Brunel signaleert een verschuiving in de vraagstukken rondom inhuur van gekwalificeerde professionals. Waar de laatste jaren de inhuur strakker werd georganiseerd om kostenreducties door te voeren, ziet Brunel nu dat de focus ook op het toekomstbestendig aantrekken van de juiste professionals ligt. Directies en afdelingen willen zich steeds meer richten op hun core business. Inhuur wordt daarom vaak niet goed belegd of valt tussen wal en schip. Directies worstelen met de opdracht om de meest geschikte kandidaten in een krapper wordende markt te vinden. En anderzijds ook met de beperkte middelen om dit onderdeel van de bedrijfsvoering optimaal in te richten. Deze ontwikkelingen zijn zichtbaar in alle sectoren.

 Brunel biedt opdrachtgevers de strategische optie om het gehele resourcing-traject onder te brengen bij een toegewijd team van experts op het gebied van data-analyse, werving en selectie, productiviteit en kwaliteit. Sadako Huitema, Director Resourcing Solutions van Brunel: “Bedrijven onderschatten niet langer het belang van werving en selectie in een markt waar kwalitatief hoogwaardige en gespecialiseerde professionals steeds schaarser worden. Door het centraal stellen van de kandidatenmarkt is er ook behoefte aan een ander type partner. Een partner die bedrijven toegang biedt tot kennis over ontwikkelingen in de kandidatenmarkt. Dit jaar hebben we een explosieve groei van het aantal opdrachten gezien. De combinatie van intelligence, advisering en procesbegeleiding biedt de opdrachtgever de mogelijkheid om de juiste kandidaten, op het juiste moment en onder de juiste contractvorm, tegen een marktconform tarief nu én in de toekomst aan zich te binden. Hierbij vinden wij het belangrijk dat de klant de regie kan behouden.”

Brunel ziet onder haar huidige klanten dat gespecialiseerde bedrijven in de meest uiteenlopende sectoren inzien dat het vinden en behouden van de juiste mensen soms een lastige klus is. Brunel treedt hierbij op als externe resourcing adviseur én projectleider. Dit biedt de klant een externe resourcing specialist die kan ondersteunen bij het optimaliseren van de inhuurprocessen, maar die bovenal in staat is om de klant te laten voldoen aan de interne behoefte aan optimale inzet van professionals.

Toenemende rol data-analyse
De bijdrage van data-analyse neemt enorm toe bij het identificeren van een toename of afname van de behoefte aan kandidaten voor het bedrijf. Daarnaast speelt data-analyse een grote rol bij het in kaart brengen van de beschikbaarheid of schaarste van geschikte kandidaten. Huitema: “Deze data-intelligence in combinatie met de kennis en ervaring van de selectie-adviseur biedt een solide basis onder de resourcing behoefte van onze opdrachtgevers. We zien dan ook dat het outsourcen van resourcen optimaal plaatsvindt als we de regie in nauw contact met de directie van onze opdrachtgevers doen. Daar is de behoefte aan direct inzicht het grootst en kan snel geschakeld worden op de momenten dat er uitstekende kandidaten zijn geïdentificeerd wanneer er grote schaarste is. Dan telt iedere dag. En zijn fouten of slordigheden in het proces funest.”


Like it? Share it!