Pensioenonderzoek Brunel 2012

vrijdag 7 september 2012

Een groot deel van de jongeren is nog steeds solidair als het om pensioenregelingen gaat. Dat blijkt uit het Pensioenonderzoek 2012 van Brunel. Slechts een derde van de jongeren tot 35 jaar vindt verplichte collectieve pensioenregelingen niet meer van deze tijd. In de leeftijdscategorie 35 tot 45 is dit zelfs nog minder. Verder blijkt uit het onderzoek dat de boodschap dat de pensioenen verlaagd gaan worden bij vrijwel iedereen is aangekomen. Bijna alle 500 respondenten gaan uit van een lagere pensioenuitkering.
Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van het congres Pensioen2020 van consultancybureau ITDS, waarvan Brunel partner is. Het congres vond plaats op 6 september.

Solidariteit, maar wel inspraak

Een groot deel van de jongeren (45%) wil best meebetalen aan het pensioen van ouderen, maar wil ook inspraak bij de pensioenfondsen. Van de ondervraagde jongeren tot 35 jaar is 70 procent het eens met de stelling dat er in plaats van gepensioneerden juist jongeren in het bestuur van pensioenfondsen moeten zitten. In de leeftijdscategorie 55 jaar en ouder onderschrijft 48 procent de stelling. ‘Als jongeren aangeven solidair te willen zijn, is het niet meer dan fair om ze ook invloed te geven bij de uitvoering van de pensioenregeling. Dat zien ook de ouderen in’, zegt Ruud Dekker, binnen Brunel Finance verantwoordelijk voor marketing. 

De boodschap is overgekomen

Vergeleken met voorgaande jaren zijn mensen er steeds meer van overtuigd geraakt dat hun pensioenuitkering lager zal uitvallen. Bijna 30 procent is hier zeker van, tegen 15 procent vorig jaar. Nog eens een kleine 42 procent denkt dat het waarschijnlijk is dat dit gebeurt. In 2011 was dit nog slechts een kwart. Dekker: ‘Dit is een compliment voor beleidsmakers en communicatie-afdelingen. Op een enkele uitzondering na is niet de kop in het zand gestoken. Ik maak me wel zorgen dat men elkaar momenteel om politieke en tactische redenen overschreeuwt over mogelijke kortingspercentages. Daar is niemand bij gebaat.’

Overige opvallende resultaten:

  • Ruim 55 procent weet niet hoeveel pensioen hij opbouwt. Bij de 55-plussers is dit 39 procent
  • Een kwart van de 55-plussers werkt bij een verhoging van de pensioenleeftijd niet langer door, maar accepteert een lager pensioen
  • Bijna een kwart van de jongeren vindt dat mensen die niet roken en veel sporten meer pensioen moeten krijgen van de overheid dan mensen die ongezond leven
  • Als niet alle pensioenen kunnen meegroeien met de inflatie vindt bijna de helft van de respondenten het terecht dat lagere pensioenen wel geïndexeerd worden en hogere pensioenen niet.

Klik hier om de film van het onderzoek te bekijken.

Like it? Share it!