Krapte verhevigt strijd om talent

maandag 23 mei 2011

Arbeidsmarkt vraagt om innovatieve personeelsdiensten

Ondanks het huidige economische klimaat, blijven organisaties structurele tekorten houden aan gekwalificeerd personeel. Traditionele arbeidsmarktmechanismen zijn niet langer voldoende om het marktevenwicht te herstellen. De markt vraagt om innovatieve oplossingen en diensten voor een optimale flexibiliteit. Verschillende signalen laten zien dat het economische dal inmiddels is bereikt. Tegelijkertijd staan er vacatures open, waarvoor het steeds moeilijker wordt geschikte kandidaten te vinden. Bovendien nemen we de gevolgen van de vergrijzing en uitstroom in toenemende mate waar. Demografische trends spelen in de nabije toekomst een belangrijke rol als het gaat om arbeidsmarktuitdagingen. De komende jaren verlaten immers steeds meer babyboomers de arbeidsmarkt, waardoor de krapte in alle hevigheid weer terugkeert en de strijd om talent zal verhevigen. Naar verwachting neemt de beroepsbevolking (tussen 15 en 65 jaar) tot 2020 met circa 1 miljoen af. De industriële en technische sector lopen vanaf het tweede kwartaal 2010 voorop in het herstel. Sectoren die meer dan gemiddeld met tekorten aan geschikt personeel te maken krijgen, zijn IT, techniek, bouw, overheid, zorg en onderwijs.

Flexibele schil

Volgens de sectorvisie Flexmarkt van ING verkrapt de arbeidsmarkt de komende jaren. Logisch gevolg is dat de strijd om talent verhevigt. Het binden van personeel speelt dus ook een steeds belangrijkere rol. Bedrijven zijn door de recessie alerter geworden op het inzakken van de markt. Zij willen behalve een vaste kern ook een flexibele schil met specialisten aan zich binden. Naar verwachting stijgt de vraag naar flexibele arbeid de komende jaren dan ook. De crisis heeft bewezen dat bedrijven met een flexibel arbeidsapparaat weerbaarder zijn. Flexwerkers zijn aantrekkelijk in een economie die zich meer en meer kenmerkt door korte cycli. Een flinke flexibele schil is van levensbelang en zal bij bedrijven naar verwachting over vijf jaar tussen de 20 procent en de 30 procent van het personeel bedragen. Hierdoor kunnen organisatie sneller en efficiënter reageren op de economische ontwikkelingen en marktomstandigheden.

Voor specialisten biedt de huidige markt ook voordelen. Zij kiezen immers steeds vaker voor een vak dan voor een werkgever. Via detachering krijgen specialisten afwisselende opdrachten binnen hun vakgebied. Specialisten hebben meer behoefte aan afwisselende opdrachten en staan hierdoor dus meer open voor de keuze van een tijdelijk contract in plaats van een vast contract.

Steeds internationale

Brunel ziet dat de arbeidsmarkt steeds internationaler wordt. In navolging van wereldwijde industrieën, zoals de olie- en gasindustrie, wordt het de komende jaren steeds gebruikelijker om kennis en capaciteit van over de grens te benutten. Als wereldwijde zakelijke dienstverlener is Brunel in staat om tijdig trends en ontwikkelingen voor haar klanten te signaleren. Brunel wil haar opdrachtgevers toegevoegde waarde bieden door met hoogwaardige professionals de juiste kennis op de juiste plek te leveren.

Bij het ontbreken van kennis en ervaring in de markt is Brunel in staat deze discrepantie te minimaliseren. Bijvoorbeeld door het aanbieden van gerichte traineeships of door gebruik te maken van ouderen die nog een actieve rol willen spelen op de arbeidsmarkt. Door de tekorten in specifieke segmenten van de arbeidsmarkt wint scholing, bijscholing of aanvullende scholing aan populariteit.

Om continuïteit van haar klanten te waarborgen, heeft Brunel zowel een adviserende als een uitvoerende rol. Kwaliteit en kennis zijn leidend. Brunel streeft naar bevordering van flexibiliteit, door het ontwikkelen van innovatieve diensten in projectmanagement, detachering en consultancy. De combinatie van regionale kantoren en internationale expertise in 34 landen maakt Brunel tot een zeer ervaren samenwerkingspartner voor bedrijven en een uitdagende werkgever met veel doorgroeimogelijkheden voor medewerkers.

Like it? Share it!