Wat is scrum?

Scrum is een methode om op een snelle en flexibele manier software en nieuwe toepassingen te ontwikkelen. Kern van de scrum aanpak zijn korte deelprojecten (zogenaamde sprints) die snel ontwikkeld kunnen worden door een multidisciplair team.

Do you like this article?
Thank you for your feedback. We'll use it to improve this article