Wat is 8D?

8D is een methode uit de lean theorie, wat focust op het oplossen van problemen. De methode bestaat uit 8 stappen (de 8D’s). Na het treffen van de voorbereidingen, zijn de stappen als volgt:

1. Het vormen van een team, met voldoende kennis van het product of proces. De verschillende teamleden bieden elk hun eigen kennis en perspectief op het probleem.

2. Het omschrijven van het probleem. Om het probleem zo specifiek mogelijk te omschrijven dient antwoord gegeven te worden op de 5W2H vragen: Wie, Wat, Waar, Wanneer, Waarom, Hoe, en Hoeveel?

3. Het oplossen van het probleem op de korte termijn, zodat de gevolgen voor de klant worden geminimaliseerd.

4. Het vaststellen van de oorzaak van het probleem. Identificeer waarom en wanneer het probleem ontstond. Hiervoor is het zaak dat alle mogelijke oorzaken grondig worden onderzocht en geverifieerd.

5. Verifieer permanente oplossingen. Verzamel data wat bevestigt dat de mogelijke oplossingen zullen werken en organiseer een pilot project.

6. Het vaststellen en implementeren van de beste oplossingen. Deze kunnen vastgesteld worden aan de hand van de resultaten verkregen na stap vijf.

7. Het voorkomen dat het probleem en vergelijkbare problemen zich in de toekomst niet weer voordoen. Hiervoor zijn structurele aanpassingen van bijvoorbeeld managementsystemen of werkbeschrijvingen en procedures nodig.

8. Het feliciteren en bedanken van de teamleden. Bedank elk lid individueel voor zijn of haar bijdrage. Denk hierbij aan persoonlijke voorkeuren, niet iedereen wil immers op dezelfde manier bedankt worden.

Do you like this article?
Thank you for your feedback. We'll use it to improve this article