Wat is 5S?

5S komt voort uit de Japanse lean managementfilosofie en is een methode die gebruikt wordt om werkruimten beter te organiseren. Door systematisch alle spullen in een ruimte een vaste plek te geven en de werkplek schoon te houden kunnen mensen gemakkelijker werken zonder tijd te verspillen. De 5S staat voor de vijf Japanse woorden: Seiri, Seiton, Seis, Seiketsu en Shitsuke die stapsgewijs de S5-methode toelichten.

  • S1 Seiri: Sorteren of opruimen; onderscheid maken tussen de noodzakelijke spullen en de overbodige spullen.
  • S2 Seiton: Schikken; belangrijke spullen een vaste plek geven en de werkplek zo organiseren dat alle spullen snel en makkelijk te vinden zijn.
  • S3 Seis: Schoonmaken; het reinigen of regelmatig inspecteren van de spullen of machine's om verontreinigingen en storingen te voorkomen.
  • S4 Seiketsu: Standaardiseren; in deze stap worden de vorige drie stappen gestandaardiseerd door vast te leggen hoe de werkplek eruit moet zien.
  • S5 Shitsuke: Standhouden of systematiseren; de laatste stap controleert of de 5's methode goed is geïmplementeerd door iedereen bewust te maken van de nieuwe methode en regelmatig te controleren of dit wordt nageleefd. Wanneer er zich problemen voordoen moeten er wijzigingen worden doorgevoerd om herhaling te voorkomen.
Do you like this article?
Thank you for your feedback. We'll use it to improve this article