Python is een populaire high-level programmeertaal, die zijn oorsprong vond in 1991 te Amsterdam. De taal is ontworpen door Guido van Rossum. De programmeertaal ABC, ontwikkeld door een Amsterdams team waar van Rossum ook deel van uitmaakte, vormde een grote inspiratiebron voor Python, samen met ABC en ALGOL. De naam Python verwijst niet, zoals velen denken, naar de gelijknamige slang. Van Rossum noemde de taal ‘Python’, als hommage aan de Britse komediegroep Monty Python. Dit weerspiegelt het feit dat de taal ontworpen werd met het idee dat plezier hebben bij het programmeren vooraanstaand moet zijn. Een belangrijk kenmerk van Python is de hoge mate van modulariteit waar de taal over beschikt. Vele libraries en extensies kunnen makkelijk toegevoegd en tegelijkertijd gebruikt worden. Dit is de reden dat Python vandaag de dag nog steeds een van de populairste programmeertalen is; De taal is erg versatiel in het gebruik, en kan hierdoor voor allerlei doeleinden in gebruik worden genomen.

Do you like this article?
Thank you for your feedback. We'll use it to improve this article