Functioneel beheer, ook wel informatiebeheer of informatiemanagement, is het domein van de ICT dat zich richt op de informatievoorziening binnen een gebruikersorganisatie. Een andere omschrijving luidt; functioneel beheer en informatiemanagement is namens de gebruikersorganisatie verantwoordelijk voor het in stand houden en aansturen van de informatievoorziening van een organisatie. Vanuit het perspectief van de gebruikersorganisatie en het bedrijfsproces richt men zich daarbij op de informatievoorziening die de organisatie en het bedrijfsproces ondersteunt.

Do you like this article?
Thank you for your feedback. We'll use it to improve this article