DevOps is een term die samengevoegd is uit twee woorden: Development & Operations. De trend rond DevOps komt voort uit Agile enerzijds en virtualisatie en automatisering anderzijds. Bedrijven kiezen ervoor om DevOps te implementeren omdat deze manier van werken er bekend om staat dat het voor flinke verbeteringen zorgt op het gebied van wendbaarheid, efficiëntie en kwaliteit van het geleverde werk. De gehele ontwikkelcyclus is bij DevOps aan de beurt: productaflevering, doorlopende controle, kwaliteitstests, ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten en onderhoud van releases. Daarnaast wordt bij DevOps de nadruk gelegd op een goede samenwerking en communicatie tussen software engineers en andere IT-specialisten, waarbij geen enkele IT-vaardigheid superieur is aan een andere. Dit haalt de barrières tussen Development en Operations weg en zo wordt er samen gewerkt aan betrouwbaardere en veiligere software.

Do you like this article?
Thank you for your feedback. We'll use it to improve this article