Een manier waarop men er niet alleen achter komt wie de klant is, maar ook wie de eigenaren zijn en of deze eventueel een gevaar kunnen vormen voor de organisatie. Wanneer dit wordt achterhaald, weet een organisatie met wie zij zaken doen en hierdoor wordt voorkomen dat er met frauduleuze partijen in zee wordt gegaan.

Do you like this article?
Thank you for your feedback. We'll use it to improve this article