Cost reduction is een manier voor bedrijven om simpel gezegd hun kosten naar beneden te halen en zo hun winsten te vergroten. In het Nederland wordt het ook wel kostenreductie genoemd. Bedrijven kunnen meerdere strategieën hanteren om hun kosten naar beneden te krijgen. De meest voor de hand liggende oplossing is kostenbesparing op processen. Alleen hier kan een bedrijf zich in zijn vinger snijden, aangezien dat kan leiden tot verslechterde service en kwaliteit. Een betere oplossing is het definiëren van alle kosten in het bedrijf en hiervandaag te kijken waar in geïnvesteerd kan worden. Verbind je kosten aan je strategie en zorg ervoor dat iedereen in het bedrijf zich verantwoordelijk voelt voor kostenreductie. Wanneer alles in volle gang is, is het van belang om constant te monitoren en evalueren om te checken of je nog steeds op het goede spoor zit. Was het een succes? Zo ja, hoe groot? Was het geen succes? Bepaal dan wat er kan worden veranderd of verbeterd.

Do you like this article?
Thank you for your feedback. We'll use it to improve this article