Wat is een detacheringscontract?

Een detacheringscontract is een contract dat wordt opgesteld tussen drie partijen: de opdrachtnemer (een detacheringsbureau), de opdrachtgever (een bedrijf) en de medewerker.

Do you like this article?
Thank you for your feedback. We'll use it to improve this article