Veiligheid in topsport

Op een donderdag in oktober zijn zo’n 50 Brunellers samengekomen voor de interactieve avond met sprekers Sybren Jansma en Jan Kees te Riet Scholten. Deze Interactive stond in het teken van veiligheid en van klimaatverandering. Voor Brunel is het niet altijd na te gaan of alle medewerkers zich volledig aan de veiligheidsregels houden op de werkvloer. Maar door hier over te praten met een groep collega's groeit het bewustzijn en komt het onderwerp bij iedereen op de agenda te staan. 

Veiligheid 

Onze getacheerde medewerker Sybren Jansma werkt bij Philips als Product Research Manager en heeft meerdere keren aan de Olympische Spelen deelgenomen als bobsleeër. Hij heeft ons meegenomen in het verhaal achter de start bij Vancouver, waar de Nederlandse viermansbob niet naar beneden is gegaan. Sybren heeft uitgelegd wat het belang is van veiligheid van de baan en het materiaal en hoe groot de invloed van veiligheid is op de prestatie van het team. Een mooi verhaal over de invloed van een man in een team, het belang van veiligheid van de baan en van het materiaal. 

Klimaatverandering

Jan Kees werkt bij Sensata als Design Engineer, zit in het bestuur van KIVI Oost en heeft ons meegenomen in zijn denkwijze over klimaatverandering. Jan Kees twijfelt op basis van diverse waarnemingen aan het inmiddels bijna algemeen geaccepteerde idee dat ‘de mens’ door het verstoken van fossiele brandstoffen de veroorzaker is van de klimaatveranderingen. Hij laat zien dat de rol van waterdamp in de atmosfeer vele malen groter is dan de rol van Co2. Jan Kees geeft ons de tip mee dat we kritisch moeten blijven kijken naar theorieën die ons worden voorgehouden en dat hij met zijn verhaal ons hiertoe wil aanzetten. 

Al met al een geslaagde avond waar medewerkers van onze businesslines IT en Engineering samenkwamen en praatten over verschillende belangrijke onderwerpen.