Sprint review meeting? Zo pak je het aan

Wat komt er kijken bij een sprint review? En hoe kun je een sprint review het beste plannen? Als je werkt volgens de scrum methode, kunnen dat relevante vragen voor je zijn. In dit artikel proberen we ze te beantwoorden en krijg je handige tips voor de sprint review.

Wat is de sprint review meeting precies?

De sprint review is een zogenaamde scrum ceremony. Het is daarmee een van de sessies uit de scrum methodiek, die zijn basis vindt in de ‘agile’ filosofie. Bij de sprint review wordt er terug gekeken op de afgelopen sprint. Hierbij komen onder andere de volgende zaken aan bod:

  1. Welke items van de sprint zijn uitgevoerd? Welke items zijn wellicht niet gedaan en waardoor komt dit? Er wordt feedback verzameld en knelpunten worden besproken.
  2. Wat zijn de resultaten van de sprint? Het development team laat zien wat er is gedaan.
  3. Wat staat er nog op de product backlog, en in welke volgorde? Kortom: je bespreekt de volgende stappen die het scrum team wil gaan zetten.

Het doel van de sprint review is om stakeholders op de hoogte te brengen en om feedback te verzamelen. Door iedere keer aan het einde van de sprint input te verzamelen van de relevante stakeholders, gaat het productontwikkelproces vlot. Dit voorkomt ook dat de verwachtingen van stakeholders ver uiteen lopen van datgene dat door het ontwikkelteam wordt opgeleverd.

We zullen bovenstaande 3 onderdelen wat meer diepgaand bespreken.

1. Het bespreken van de items uit de sprint

De product owner vertelt tijdens de sprint review welke product backlog items er tijdens de sprint zijn gedaan. Ook wordt er verteld welke items niet zijn gedaan, en waarom niet. Hierbij is het van belang dat de ‘definition of done’ helder wordt uitgelegd aan de aanwezigen.

2. De resultaten van de sprint

Vaak is dit het ‘belangrijkste’ deel van de sprint review. Hierbij toont het ontwikkelteam wat er is gebeurd, meestal aan de hand van een live demo van het product. Zo kan nieuwe functionaliteit getoond worden aan de stakeholders. Belangrijk hierbij is dat de context duidelijk wordt gemaakt bij het tonen van nieuwe functionaliteit. Waarom is deze nieuwe functie ontwikkeld? Wat is de waarde voor de gebruiker en hoe gaat het de business helpen? Dit voorkomt dat de demo een saaie opsomming van ontwikkelde functionaliteit is.

Behalve het ‘demo’ onderdeel, vertelt het ontwikkelteam ook wat er goed ging tijdens de sprint, tegen welke problemen het liep en hoe die problemen zijn opgelost.

3. De backlog bespreken

De product owner en de andere aanwezigen bespreken welke user stories er op de backlog staan. Door dit plenair te bespreken, resulteert de sprint review sessie in input voor de sprint planning van de volgende sprint. 

Naast het specifiek bespreken van backlog items, wordt ook de algemene ‘hoogover’ planning besproken. Zo blijven de stakeholders betrokken en op de hoogte van wat allemaal op de planning staat.

Wie zijn er aanwezig bij de sprint review?

De sprint review sessie wordt door de product owner georganiseerd. Het is ook de verantwoordelijkheid van de product owner om alle belanghebbenden uit te nodigen. Het gaat dan om bijvoorbeeld de klant of opdrachtgever en andere belangrijke stakeholders. Verder zijn het development team en de scrum master aanwezig. 

Hoe kun je de sprint review het beste voorbereiden?

Een goede sprint review vereist een gedegen voorbereiding. Het is dan ook slim om tijdig te beginnen met het plannen voorbereiden van de sessie. Een paar tips:

  • Plan voor de sprint review al een meeting in waarbij de product owner de items beoordeelt. Het is niet de bedoeling dat de product owner het werk pas ziet tijdens de sprint review.
  • Nodig stakeholders op tijd uit en vergeet niet te melden waarom hun aanwezigheid belangrijk is.
  • Spreek goed af wie de meeting leidt en wie de demo doet.
  • Probeer de meeting informeel en luchtig te houden.

Wat doe je met de uitkomsten van de sprint review?

Aan het eind van de sprint review sessie heb je als het goed is een flink aantal punten van feedback verzameld. Dat kan feedback over de samenwerking zijn, maar ook over de opgeleverde user stories. En daar wordt het tricky. Want ga je alle feedback van de belanghebbenden gebruiken? En hoe? Komen er nieuwe user stories in je backlog te staan, op basis van de feedback uit de sprint review? 

Het antwoord is dat de feedback op opgeleverde zaken niet direct terugvloeit naar de backlog. Het kan wel dat er nieuwe inzichten zijn, die ervoor zorgen dat bepaalde zaken nog aangepast moeten worden. De product owner moet die afweging maken. Maar vergeet daarbij niet om na te denken hoe het komt dat de stakeholder(s) niet dezelfde visie (meer) hebben als de product owner. In theorie is de product owner namelijk degene die namens de stakeholders het mandaat heeft om zulke beslissingen te maken.

Meer lezen over Agile?

Upload je cv

Wij zijn altijd op zoek naar Agile specialisten! Stuur ons een open sollicitatie.

Upload je cv

Like it? Share it!