Meer resultaat in minder tijd met Daily Scrum

De Daily Scrum is een overleg waarin het team het werk van de dag met elkaar doorneemt en afstemt. Deze meeting wordt ook soms ‘daily standup meeting’ genoemd, omdat de daily scrum idealiter staand wordt gehouden. De Daily Scrum faciliteert transparantie, met in het ideale geval een hogere effectiviteit en betrokkenheid van teams, een optimale return on investment en minder tijd- en geldverspilling tot gevolg. Ben jij als Scrum Master benieuwd hoe je meer resultaat in minder tijd behaalt? Je leest het in deze blog.

Daily Scrum: dagelijkse teammeeting

Ellenlange vergaderingen zijn met de komst van Agile werken niet meer nodig. Het doel van Daily Scrum is dat iedereen zo effectief mogelijk bezig is. Kortom: meer resultaat in minder tijd. De Daily Scrum is een dagelijkse teammeeting, ook wel de stand-up genoemd, die begeleid wordt door de Scrum Master.

Time management of time-boxing is belangrijk bij de Daily Scrum meeting. De bijeenkomst duurt maximaal 15 minuten. De stand-up is altijd op hetzelfde tijdstip en op dezelfde locatie, namelijk voor het Scrum Board. Dit bord is voor het team een centrale plaats om het resterende werk en de aanpak af te stemmen. Om het overzichtelijk te houden is het Scrum Board doorgaans verdeeld in drie kolommen: to do, in progress  en done.

Scrum Master stuurt aan

De rol van de Scrum Master is niet vergelijkbaar met die van een leidinggevende of, zoals vroeger vaak het geval was, een projectleider. Het team heeft de leiding en de Scrum Master stuurt het proces aan. De Scrum Master moet er alleen voor zorgen dat de stand-up plaatsvindt, dat iedereen ook écht actief meedoet en dat lange discussies worden geparkeerd voor een later moment. Het is ook zeker niet de bedoeling dat teamleden zich tijdens de stand-up steeds te richten op de Scrum Master. Een Daily Scrum gaat ook door zónder hem of haar.

Bekijk het verhaal van Scrum Master Won

Experts in the Wild - Brunel Agile Guild

Werkoverleg in plaats van rapportage

Een Daily Scrum is alleen efficiënt als er interactie of samenwerking is. Het is geen meeting om te rapporteren aan wie dan ook. Het is een werkoverleg. Tijdens de Daily Scrum wordt besproken wie waar mee bezig is, wat er goed gaat en waar mensen tegenaan lopen. Het is dus een meeting waarin het team met elkaar praat over het werk dat gedaan moet worden en daardoor – al pratende – zichzelf organiseert. Het is bedoeld om teamleden op één lijn te krijgen en inzicht te krijgen in de onderlinge voortgang. Ieder teamlid richt zijn of haar verhaal tot de andere teamleden zodat ze geholpen kunnen worden bij belemmeringen, obstakels, of risico’s.

De spelregels van Daily Scrum

In de praktijk gaat het tijdens de stand-up vaak mis. Vooral omdat de bijeenkomst door teamleden wordt gebruikt om op te sommen welk werk zij hebben verzet. Wil jij dit als Scrum Master voorkomen en meer resultaat in minder tijd? Dan zijn er een aantal 'spelregels' die je leert tijdens een scrum training. De belangrijkste is: hou het kort. Het is een korte meeting van maximaal 15 minuten. Dat is lastig. Daarom een tip die misschien vanzelfsprekend klinkt, maar doe de Daily Scrum altijd staand. Hierdoor beseft iedereen dat het werkoverleg kort moet en kan.

Daily standup vragen

Alle leden van het development team geven tijdens de Daily Scrum antwoord op 3 vragen:

  1. Wat heb je gedaan sinds de vorige stand-up?
  2. Wat ga je vandaag doen?
  3. Zijn er belemmeringen?

Laat de teamleden focussen op punt 2 en 3 om tijd te besparen! Discussies hoef je niet te vermijden tijdens de Daily scrum. Het gaat tenslotte om de inhoud van het werk. Wordt het tijdens de discussie duidelijk dat er verdere afstemming nodig is? Plan een extra meeting in buiten de Daily Scrum om dit verder af te stemmen. Het is dan waarschijnlijk niet nodig dat iedereen erbij betrokken is.

De laatste spelregel is: kom voorbereid op een Daily Scrum en zorg dat je teamleden dit ook doen. Zo werken jullie efficiënt en gaat minder tijd verloren.

Tips voor een korte Daily Scrum

Meer resultaat behalen in minder tijd, dat kan met Daily Scrum. Dit zijn een aantal tips op een rij:

  • Laat teamleden focussen op werk dat nog moet in plaats van werk dat al is gedaan
  • Hou de Daily Scrum staand
  • Parkeer uitvoerige discussies tot een later moment
  • Coach langdradige teamleden om beknopter te leren communiceren
  • Gebruik een timer
  • Hou de stand-up vlak voor de lunchpauze
  • Stuur als Scrum Master strak op 15 minuten

Veel succes!

Wij zijn altijd op zoek naar Agile specialisten! Stuur ons een open sollicitatie.

Upload je cv