Definition of Done voor non-IT bedrijven

Wanneer is iets klaar voor oplevering? Dit is een belangrijk onderwerp om een scrumteam goed te laten functioneren. Het antwoord verschilt natuurlijk per product of dienst. En zeker voor IT- bedrijven is het antwoord heel anders dan voor non-IT. Om misverstanden en conflicten te voorkomen is het belangrijk dat iedereen in een team het eens is over wanneer iets ‘done’ is. De Scrum-werkmethode wordt vooral gebruikt door technische bedrijven, maar wat houdt de definition of done eigenlijk in voor non-IT bedrijven? Je leest het hier.

Wanneer is iets done?

De definition of done beschrijft waar het resultaat van een sprint aan moet voldoen. ‘Done’ betekent in Scrum: zo goed dat het in productie kan. Het is een hulpmiddel voor het team en wordt door henzelf opgesteld. Op basis van de zelfbepaalde definitie, kunnen medewerkers vervolgens gedurende de sprint bepalen of een story af is of niet.

Doel van definition of done

Het doel van de definition of done? Een transparant ontwikkelproces. Het is niet alleen belangrijk dat de product owner en het team het eens zijn wanneer een taak is afgerond, het zorgt ook voor dat de verwachtingen van stakeholders of klanten kloppen. Verder zorgt de definition of done dat de snelheid toeneemt en dat er gezamenlijke richtlijnen zijn bepaald voor kwaliteit. Het team zorgt er samen met de product owner voor dat de definition of done actueel blijft. Moeten de eisen misschien worden bijgesteld? Dit kan bijvoorbeeld worden besproken en gedaan in de retrospective. Als het nodig is natuurlijk. 

Criteria voor non-IT bedrijven 

Wat er wordt bedoeld met de definition of done, bepaalt het team dus helemaal zelf. Dat geldt zowel binnen de IT als NON-IT. Benieuwd naar voorbeelden van criteria voor NON-IT bedrijven?

• Alle to-do items voor de story zijn afgerond
• Een ander teamlid heeft feedback gegeven op het werk
• Er is een spellingscheck gedaan
• Het werk is gecontroleerd op huisstijl
• Het werk is gecontroleerd op design + brand values
• Het werk is gecontroleerd door compliance
• Er is feedback van eindgebruikers gevraagd op het opgeleverde product

Meer scrum-termen voor niet-programmeurs

Omdat Scrum is bedacht door programmeurs, zijn de termen die daarbij passen nog wel eens abstract voor niet ICT-ers. Laten we beginnen met de product backlog en de stories. Een product backlog met stories is een lijst met de taken die gedaan moeten worden. Een story is dus is een taak. De sprint is een frame of tijdcyclus. De sprint bestaat uit 3 vakken: To Do, In Progress en Done. De product owner is de persoon die tussen het team en de eindgebruiker staat. Hij of zij bepaalt ook welke taken prioriteit hebben en welke niet. Eigenlijk is de product owner dus een taakverdeler. Een Scrum Master is in feite een coach die het team begeleidt bij het naleven van de spelregels. 

De kracht van Scrum 

Veel mensen denken dat de scrum-werkwijze alleen handig is voor IT-bedrijven. Dat is zeker niet waar. Scrum is ook voor non-IT bedrijven een manier om slimmer, sneller en efficiënter te werken. Scrummen heeft ook daarbuiten veel voordelen. Teams werken bijvoorbeeld beter en nauwer samen waardoor er sneller en beter resultaat wordt behaald. En het is dus ook de reden dat je als certified Scrum Master of Product Owner niet meer per se binnen de IT of technische sector hoeft te werken om je skills in de praktijk te brengen.

Meer lezen over Agile?

Upload je cv

Wij zijn altijd op zoek naar Agile specialisten! Stuur ons een open sollicitatie.

Upload je cv

Like it? Share it!