Stichting LEF

Stichting LEF (Leven en Financiën) heeft een MBO-lesprogramma ontwikkeld, waarmee jongeren in de leeftijd van 15-22 jaar wordt geleerd om verantwoordelijk met geld om te gaan. ”Wij zien dat jongeren steeds vaker met schulden een onzekere toekomst instappen. Die tendens willen we stoppen. De uitdaging waar we voor staan reikt ver en vraagt om een aanpak die past bij de belevingswereld van jongeren. Leer jongeren nu wat de échte waarde van geld is. Laat ze ontdekken hoe ze verantwoord met inkomsten, uitgaven, sparen en lenen kunnen omgaan. Zo kunnen ze straks zelf hun financiële zaken goed regelen en een zekere toekomst instappen.”

Meer informatie over Stichting LEF