Brunel ontwikkelt unieke applicatie voor reddingsbrigade Nederland

Brunel Software Solutions ontwikkelt in opdracht van de Brunel foundation voor de Reddingsbrigade Nederland een evenement managementapplicatie. Deze samenwerking is op 19 december 2017 bekrachtigd met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst op het Brunel kantoor in Utrecht

De reddingsbrigades zijn in het hele land preventief aanwezig bij veel water gerelateerde evenementen in geval van noodsituaties. Om de reddingsbrigades in deze taak te faciliteren werken de partijen samen aan het opzetten van een professionele webapplicatie. Met deze applicatie kunnen de operationeel coördinatoren van de reddingsbrigades het volledige organisatieproces aansturen en monitoren; van het registreren van de binnengekomen aanvraag tot en met de evaluatie na afloop van het evenement.

De ontwikkeling van de applicatie wordt gedaan onder leiding van Brunel Software Solutions. Bart Posthumus, Managing Consultant van Brunel, “Bij de totstandkoming van de applicatie maken we gebruik van de nieuwste technieken en inzichten. Dit biedt onze medewerkers een unieke mogelijkheid om hiermee kennis en ervaring op te doen. Ervaring die we later weer goed kunnen inzetten bij onze opdrachtgevers”. Voor de functionele analyse en technische realisatie van de applicatie maakt Brunel gebruik van trainees en medewerkers die vrijwillig een bijdrage aan dit project leveren. Een projectteam van Brunel Software Solutions zorgt voor het bewaken van de voortgang en de kwaliteit van het project.

In de afgelopen periode zijn er al meerdere voorbereidende bijeenkomsten geweest waarbij onder andere het evenementmanagementproces is geanalyseerd. Op basis van deze analyse is er een technische bouwtekening opgesteld. Met veel enthousiasme heeft het ontwikkelteam van Brunel Software Solutions inmiddels de eerste functionaliteiten van de applicatie gebouwd.

Voor het opzetten van deze applicatie spant de Brunel foundation zicht in om vrijwilligers binnen de organisatie te werven en bemiddelt indien er specifieke of financiële impulsen nodig zijn om de applicatie te realiseren. Naar verwachting is de applicatie in de loop van 2018 gereed.
Partner: Reddingsbrigade Nederland
  • Meer weten over onze Software Solutions?

    Klik hier voor meer informatie

    Software Solutions
  • Meer weten over onze andere maatwerk oplossingen?

    Klik hier voor meer informatie

    Onze diensten