Reddingsbrigade Nederland

Reddingsbrigade Nederland (Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen), bestaat uit zo'n 160 reddingsbrigades, 23.000 leden en zo'n 5.000 reddingsbrigadevrijwilligers als actieve hulpverleners in Nederland.

Nederland is een waterland. De Reddingsbrigade wil Nederland laten genieten van haar water. Dat doen zij door als enige reddingsorganisatie die in heel Nederland actief is mensen te leren zwemmen en zichzelf en anderen te leren redden. Ook leiden zij mensen op voor specialistische taken, zoals schipper van een reddingsboot of waterscooter.

Zij houden preventief toezicht op de veiligheid van mensen die in, op en rond het water recreëren en verlenen actief hulp als dat nodig is. Zo maken zij veel waterplezier veiliger mogelijk. Ook bij talloze waterevenementen staat de Reddingsbrigade paraat. Dat begint bij de Nieuwjaarsduik en varieert onder meer van watersportwedstrijden, strand- en grachtenconcerten etc. Reddingsbrigade Nederland geeft tevens voorlichting en advies over onderwerpen die betrekking hebben op waterveiligheid en stimuleert onderzoek daarnaar.

Wil je meer weten over Reddingsbrigade Nederland, kijk dan op www.reddingsbrigade.nl