Brunel foundation draagt Nederlandse Vereniging voor Autisme een warm hart toe

Ook dit jaar kiest de Brunel foundation ervoor om met een groot deel van de eindejaarsdonaties één speciaal project te ondersteunen: WerkWeb-Autisme van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). 

Al 40 jaar geeft de NVA mensen met autisme en hun naasten een stem en zorgt dat zij gehoord worden. De NVA is dé organisatie in Nederland die vanuit het perspectief van mensen met autisme en hun naasten bouwt aan een autismevriendelijke maatschappij; een maatschappij waarin mensen met autisme optimaal geïntegreerd, geaccepteerd en zelfredzaam zijn. 

Voor mensen met autisme is het verkrijgen van regulier betaald werk en het behouden daarvan een forse uitdaging. Driekwart lukt het niet om duurzaam te participeren op de arbeidsmarkt. In aansluiting hierop is het project Werk-Web Autisme opgestart.  

Het doel van dit project is een zelfmanagement methodiek te ontwikkelen om mensen met autisme, samen met betrokken professionals, te ondersteunen bij het vinden en behouden van werk dat goed bij hen past. De methodiek geeft inzicht in de eigen effectiviteit, eigen regie, talenten en voorkeuren, wat belangrijke voorwaarden zijn voor deelname aan werk. Ook helpt het bij optimale matching met de mogelijkheden die de samenleving biedt voor wat betreft werk, behandeling en begeleiding. De methodiek wordt wetenschappelijk ontwikkeld, zal landelijk gratis online beschikbaar worden gesteld en zal naar verwachting bijdragen aan meer en duurzame arbeidsparticipatie van mensen met autisme.

De NVA heeft als doelstelling om met de donatie van klanten en medewerkers van Brunel deze online methodiek landelijk zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen bij mensen met autisme, maar wil ook de bekendheid stimuleren bij werkgevers, jobcoaches (UWV en reintegratiebureaus), scholen etc. Het WerkWeb-Autisme zal naar verwachting medio juni 2019 beschikbaar komen.

Wil je meer weten over de Nederlandse Vereniging voor Autisme, kijk dan op www.autisme.nl