Mentorschap

De programmeer workshops worden georganiseerd door de Brunel foundation in samenwerking met IT specialisten van Brunel. Deze vrijwilligers zullen tijdens de workshops op vrijwillige basis de kinderen begeleiden en enthousiast maken.

We hebben een vaste kern van mentoren. Onze vaste kern van mentoren is in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De VOG toont aan dat hun gedrag in het verleden geen bezwaar is voor het werken met kinderen. Het kan ook voorkomen dat een medewerker van Brunel een workshop geeft, maar geen onderdeel uitmaakt van de vaste kern. Voor deze vrijwilligers zal geen VOG verklaring aangevraagd worden. Uiteraard vinden we de veiligheid en het welzijn van de kinderen heel belangrijk. Tijdens de workshops zijn daarom altijd meerdere medewerkers van Brunel 
(op vrijwillige basis) aanwezig die tevens BHV gecertificeerd zijn. 

Voor meer informatie over de Dojo’s verwijzen we je naar het huisreglement.