Huisreglement en Gedragscode

De huisregels en Gedragscode omschrijven de belangrijkste normen, waarden en principes die de Brunel foundation in het algemeen en in het bijzonder voor de programmeer workshops (hierna
workshops) hanteert.

De continuïteit van de workshops is afhankelijk van de vrijwillige inzet van alle partijen (mentoren,deelnemers en overige betrokkenen). Om een prettige en veilige omgeving te garanderen, is het van belang dat alle betrokken partijen zich houden aan het huisreglement en handelen naar de Gedragscode. Betrokkenen die dit niet doen, kan de toegang tot de workshops worden ontzegd door het bestuur van de Brunel foundation.

 

Registratie

Iedere deelnemer dient zich vóór elke workshop te registreren. Registratie gebeurt op de Brunel foundation website www.brunelfoundation.net. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar per workshop. Wanneer er geen plaatsen meer beschikbaar zijn worden de aanmeldingen op de wachtlijst geplaatst. Aanmelding gebeurt op basis van het moment van registreren. Het is niet toegestaan om deelnemers mee te nemen die niet vooraf zijn geregistreerd via de website.

Wees op tijd

Zorg ervoor dat je op tijd aanwezig bent uit respect naar alle betrokkenen die hun tijd toewijden aan de workshop. Mocht je te laat komen dan kan het zijn dat je niet meer kunt deelnemen aan de workshop.

Heb je je aangemeld en kun je toch niet aanwezig zijn? Meld dit dan zo snel mogelijk door middel van het versturen van een e-mail naar foundation@brunel.net. Zo kan een andere deelnemer jouw plek innemen.

Locatie en (les)materiaal
Brunel stelt kosteloos de Brunel kantoren ter beschikking aan de Brunel foundation voor het organiseren van de workshops. Het is daarom noodzakelijk dat deze ruimte altijd netjes achter wordt gelaten. Houd rekening met materialen en andere voorwerpen die gebruikt worden. Ga voorzichtig om met geleend materiaal, zodat anderen er een volgende keer ook plezier van kunnen hebben.

Wij hanteren de regel:
Geen eten en drinken in de ruimte waar de computers/laptops/overige materialen voor de workshops staan!

Veiligheid
Tijdens iedere workshop zal altijd een gecertificeerde Bedrijfs Hulp Verlener van Brunel aanwezig zijn.

Acquisitie
Agressieve recruiting, marketing van commerciële goederen, apps, services etc. zijn strikt verboden naar aanleiding van de workshops.

Ongewenst gedrag
Onder ongewenst gedrag wordt verstaan; agressie en geweld, discriminatie, pesten, seksuele intimidatie en machtsmisbruik. Dergelijk gedrag wordt door de Brunel foundation in het algemeen, en in het bijzonder tijdens de workshops niet getolereerd.

Wij streven ernaar dat alle betrokkenen een leuke en leerzame ervaring hebben. Van alle aanwezigen wordt verwacht dat zij respect hebben en beleefd zijn naar alle andere aanwezigen tijdens de activiteiten van de Brunel foundation in het algemeen en de workshops in het bijzonder.

Privacy
Als mentor of deelnemer van een workshp mag je nooit persoonlijke informatie van deelnemers verspreiden, zoals o.a. volledige namen, contactinformatie, medische condities, geografische locaties of andere identificerende informatie, zonder uitdrukkelijk toestemming van de ouder/verzorger van de deelnemer.

Portretrecht
Brunel foundation gebruikt foto’s en video’s om activiteiten vast te leggen en te promoten. Bij deelname aan een workshop geef je toestemming dat je gefilmd en/of gefotografeerd mag worden
en dat dit materiaal gepubliceerd, tentoongesteld of gereproduceerd mag worden ten behoeve van de Brunel foundation.

Copyright
De workshops worden gemaakt op basis van Open Data Source. Als mentor doe je afstand van alle rechtendie je hebt op claims voor betaling of royalties in relatie tot de door jou gemaakte workshops/(les)materialen e.d. voor de Brunel foundation.

Vergoedingen
Vrijwilligers die worden ingezet voor activiteiten/projecten voor de Brunel foundation ontvangen geen financiële vergoeding voor hun inzet en activiteiten in het kader van de workshops.

Aansprakelijkheid
De Brunel foundation of Brunel Nederland en gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor activiteiten/communicatie of transacties die buiten de activiteiten van de workshops  plaatsvinden.

Deelname aan en bezoeken van de workshops geschiedt altijd op basis van eigen risico.

De Brunel foundation en Brunel zijn nooit aansprakelijk voor eventuele schade van materiële en/of lichamelijke aard. Uiteraard voldoen we aan al onze verplichtingen om te proberen dit soort situaties te voorkomen.

Akkoord
Bij deelname aan een workshop (als deelnemer ofwel als vrijwilliger) ga je akkoord met deze Huisregels en Gedragscode en verklaar je naar bovengenoemde te zullen handelen.