GGzE zeer verheugd met donatie klanten en medewerkers Brunel

Op dinsdag 5 april 2016 is de cheque overhandigd aan GGzE elab naar aanleiding van de eindejaarsdonaties door medewerkers en klanten van Brunel. Leden van Raad van Bestuur, alle stagairs en werknemers van het eLab waren hierbij aanwezig.
 
Met deze financiële ondersteuning kan GGzE eLab o.a. meer leerplekken creëren voor getalenteerde cliënten en is het straks voor meerdere cliënten mogelijk om zich via 
een leerplaats in het eLab voor te bereiden op een terugkeer naar de arbeidsmarkt.
 
De Brunel foundation wil iedereen die hier een bijdrage aan geleverd heeft hartelijk bedanken!

Partner: GGzE eLab